PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Rolnicy będą mieli określony czas na zgłoszenie szkody wyrządzonej np. przez bobry

Rolnicy będą mieli określony czas na zgłoszenie szkody wyrządzonej np. przez bobry

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-07-04 05:01:43
bobry

Właściciele będą mieli określony termin na zgłoszenie szkód wyrządzanych w ich gospodarstwach m.in. przez żubry czy bobry – wynika z projektu rozporządzenia MKiŚ. Przykładowo w przypadku stawów rybnych szkodę trzeba będzie zgłosić w ciągu dwóch dni roboczych od jej stwierdzenia.

Szkody wyrządzone przez bobry uregulowane?

W piątek na stronach RCL opublikowano projekt noweli rozporządzenia ws. szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. Chodzi o żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Autorem projektu jest resort klimatu i środowiska.

Projektowane rozwiązania wprowadzają przede wszystkim określony czas, w którym właściciele gospodarstwa będą musieli zgłosić szkodę wyrządzoną przez np. bobry czy żubry.

Projekt przewiduje, że w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim trzeba będzie ją zgłosić w ciągu dwóch dni roboczych od jej stwierdzenia. W odniesieniu do pasiek trzeba będzie to zgłosić w ciągu siedmiu dni.bobry 00980

Odnośnie szkody wyrządzonej w odniesieniu do plonu na użytkach zielonych trzeba będzie ją zgłosić w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkody - nie wcześniej niż 40 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru.

Z kolei w przypadku upraw lub płodów rolnych szkodę zgłosić należy nie później niż w okresie zbioru danego gatunku roślin w danym regionie, w roku, w którym wystąpiła szkoda. Projekt precyzuje, że w przypadku innych szkód oraz innej niż szkoda wyrządzona w drzewach nieowocowych jej zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni od dnia jej stwierdzenia.

Projekt wskazuje też, że w przypadku szkody wyrządzonej w drzewostanach, zadrzewieniach i pojedynczych drzewach nieowocowych trzeba ją będzie zgłosić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej stwierdzenia.

Czytaj także: Grunty orne – średnie ceny według Głównego Urzędu Statystycznego

Co jeszcze zmieni projekt?

Resort przekonuje, że dotychczasowe rozporządzenie, które nie precyzuje konkretnych terminów na zgłoszenie szkody, powoduje długie odwlekanie zgłoszeń i może spowodować, że oględziny będą prowadzone po zatarciu śladów wskazujących na przyczynę lub okoliczności powstania szkody.

Zgodnie z projektem zgłoszenia będzie można dokonać telefonicznie.

Projekt przewiduje usunięcie z obecnych przepisów obowiązku dołączania do wniosku "oświadczenia poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej".

Nowe przepisy wprowadzą jednak obowiązek dołączania do wniosku wypisu z księgi wieczystej lub aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla działki, na której wystąpiła szkoda. Podkreślono, że taki zapis pozwoli uniknąć błędów w stwierdzeniu, kto jest właścicielem gruntu, na którym wystąpiła szkoda. Da to również możliwość stwierdzenia klas i klasyfikacji działek ewidencyjnych.

Z dotychczasowych przepisów zniknąć ma również zapis pozwalający dokonać oględzin bez udziału poszkodowanego lub jego pełnomocnika, co ma pozwolić zmniejszyć ryzyko podważania rozstrzygnięć.