PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Przyczyny zagrożenia gatunkowego roślin i zwierząt

Przyczyny zagrożenia gatunkowego roślin i zwierząt

Autor: Piotr Pałys 2019-06-30 23:43:46
Przyczyny zagrożenia gatunkowego roślin i zwierząt

Cyklicznie powtarzające się okresy suszy, na przemian z podtopieniami lub powodziami, podwyższona średnia temperatur, wszechobecna chemia stanowią zagrożenie dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Jakie inne przyczyny, oprócz wyżej wymienionych, mają wpływa na możliwość ich ostatecznego unicestwienia.

  • Bezpowrotne zniszczenie lub podział cennych obszarów, które są naturalnymi siedliskami fauny i flory. Jeśli człowiek ingeruje w takich obszarach zbyt radykalnie np. prowadząc wyręby leśne, budując infrastrukturę przemysłową lub drogową, urbanizując, intensyfikując uprawy rolnych, traci całość lub część gatunku.
  • Zanieczyszczenie ekosystemowe, związane z gospodarką człowieka. Pozostałości poprodukcyjne, chemia stosowana w rolnictwie i leśnictwie. Szczególne znaczenie ma tu fosfor i azot, które zniszczyły wiele gatunków roślin.
  • Nadmierny wypas, czy przełowienie występujące w łowiectwie, gospodarce wodnej, zbieractwo runa leśnego, degradujące lub unicestwiające gatunki.
  • Naturalne zmiany klimatyczne, na które człowiek wpływa produkując określoną gamę gazów cieplarnianych, pyłów dymnicowych, zatruwając wody gruntowe, opadowe, wpływając na dotychczas chronione obszary, w których nie ostały się gatunki tam żyjące.
  • Inwazja gatunków wędrujących i sztucznie przemieszczonych przez człowieka, które potrafią wyprzeć z danego obszaru gatunki autochtoniczne lub endemiczne. Za przykład mogą służyć raki, rośliny barszczu olbrzymiego lub rdestu sachalińskiego.

Czy zatem istnieją narzędzia, które mogą spowolnić proces unicestwiania gatunkowego?

  • Podstawowym atrybutem ochronnym jest prawo. Ustawy, dyrektywy i zarządzenia, mają określać zakres oraz tryb ochrony zwierząt i roślin
  • Finanse, a więc za przepisami muszą iść pieniądze przeznaczane na konkretne cele ochronne, wyrywkowe działania doraźne lub kompleksowe i systematyczne.
  • Edukacja szkolna, pozaszkolna, warsztaty i festyny ekologiczne

 

Na całokształt działań ochronnych, rzutuje jednak zwykła ludzka wrażliwość, zdrowy rozsądek, a ponad wszystko empatia wobec przyrody.

 

Fot. pixabay.com


Autor: Sebastian Wroniewski

Rada Kobiet powołana; Lasy Państwowe mają nowy organ doradczy 


Autor: Świat Rolnika

Małopolskie: Ryś podejrzany o ataki na zwierzęta gospodarskie


Autor: Polska Agencja Prasowa

IMGW: Szczegółowa prognoza pogody na 18 i 19 maja


BULT SMOGOWICZE