PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Program działań MRiRW na lata 2015-2019

Program działań MRiRW na lata 2015-2019

Autor: Robert Maj 2015-12-09 00:00:00
Brak grafiki

Na pierwszej, po objęciu urzędu, konferencji prasowei ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, któremu towarzyszyli sekretarze i podsekretarze stanu, szef resortu przedstawił podział kompetencji w kierownictwie resortu, a następnie omówił plan działania resortu na najbliższe lata.

Na pierwszej, po objęciu urzędu, konferencji prasowei ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, któremu towarzyszyli sekretarze i podsekretarze stanu, szef resortu przedstawił podział kompetencji w kierownictwie resortu, a następnie omówił plan działania resortu na najbliższe lata. 

Naszym zadaniem jest dokonanie wnikliwej analizy i przygotowanie propozycji zmian w poszczególnych obszarach – podkreślił minister Jurgiel dodając, że – sporządzone zostało opracowanie dotyczące spraw, które nie zostały zrealizowane oraz spraw wymagających najpilniejszej realizacji. 

- Wystąpiliśmy ponadto do ponad 150 organizacji i instytucji współpracujących w obszarze rolnictwa o zgłoszenie postulatów dotyczących naszego programu oraz inicjatyw i wniosków, które zdaniem tych organizacji powinny być uwzględnione w pracach resortu rolnictwa – powiedział minister.  Szef resortu określił też najpilniejsze priorytety. Jednym z nich jest aktywność na arenie międzynarodowej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i zbliżającego się jej przeglądu, a także kwestie związane z negocjowaną umową handlową UE-USA (TTIP).  Pilną sprawą do rozwiązania jest również sytuacja na rynkach trzody chlewnej oraz mleka. 

Przedstawiając założenia na najbliższe lata minister Krzysztof Jurgiel poinformował o planach związanych z zamiarem konsolidacji instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności oraz utworzenia Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich, która w sposób kompleksowy zajmowałaby się rozwojem tych terenów. Agencja miałaby charakter instytucji płatniczo-programowej. 

- W ten sposób gminy i społeczności lokalne miałyby partnera przy planowaniu rozwoju poszczególnych obszarów – podkreślił minister Jurgiel.

Minrol/Fot. Minrol