PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Prawo wodne zostanie zmienione. Rząd zajmie się projektem zmiany

Prawo wodne zostanie zmienione. Rząd zajmie się projektem zmiany

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-23 06:30:48
Prawo wodne

Prawo wodne czekają spore zmiany. Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafiła zapowiedź zmiany ustawy.

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafiła zapowiedź zmiany ustawy Prawo wodne, która ma dostosować polskie regulacje do wymagań szeregu dyrektyw. Zgodnie z wpisem do Wykazu, dostosowanie do wymagań dyrektywy 91/271/EWG ma być osiągnięte przez doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych

Prawo wodne czekają spore zmiany 

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafiła zapowiedź zmiany ustawy Prawo wodne, która ma dostosować polskie regulacje do wymagań szeregu dyrektyw. prawo wodne zmiany

Zgodnie ze wpisem do Wykazu, dostosowanie do wymagań dyrektywy 91/271/EWG ma być osiągnięte przez doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą; chodzi też o ustanowienie kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

Czego będzie dotyczyć zmiana?

Projektowane zmiany w ustawie Prawo wodne mają też na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do wymagań dyrektywy 2006/7/WE. Przewidziane zmiany to usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zmiana ma też pozwolić PGW Wody Polskie korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmującej wyłącznie zadania publiczne.

Przeczytaj również: Woda będzie w Polsce jeszcze większym problemem? Przed nami kryzys?

PAP/fot.pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa

Sklepy stacjonarne coraz mniej popularne. Internet wygrywa


Autor: Polska Agencja Prasowa

Śmieciowe pułapki na zwierzęta. Naukowcy podają szokujące dane


Autor: Polska Agencja Prasowa

IMGW prognozuje: Jutro czekają nas rekordowe upały


BULT SMOGOWICZE