PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Powszechny Spis Rolny – są pierwsze dane

Powszechny Spis Rolny – są pierwsze dane

Autor: Tomasz Racki 2021-08-11 10:48:17
Powszechny Spis Rolny

Główny Urząd Statystyczny opublikował Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Pierwsze dane rzucają światło na to, jaki kształt ostatecznie przybierze raport. Ile gospodarstw funkcjonuje w Polsce? Czy dominująca formą jest uprawa roślin, czy może hodowla?

Powszechny Spis Rolny – pierwsze dane

  • W 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu do 2010 r. liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o ok. 192 tys. (o 12,7%). Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wzrosła o 1,3 ha UR, tj. z 9,8 ha w 2010 r. do 11,1 ha w 2020 roku.
  • Liczba gospodarstw rolnych zmniejsza się proporcjonalnie do wzrostu powierzchni użytkowanych gruntów. Nadal znacząca jest liczba małych gospodarstw rolnych produkujących głównie lub wyłącznie na samozaopatrzenie związanych z nimi gospodarstw domowych. W porównaniu z wynikami PSR 2010 wzrósł udział, w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych, jednostek największych obszarowo (o powierzchni powyżej 15 ha użytków rolnych) oraz najmniejszych (do 1 ha użytków rolnych), które w większości prowadzą intensywną produkcję roślinną i zwierzęcą (np. szklarnie, fermy świń i drobiu).gus spis rolny 2020
  • W 2020 r. wśród ogółu gospodarstw dominowały jednostki prowadzące wyłącznie produkcję roślinną. Gospodarstwa te stanowiły 55,8% ogółu gospodarstw rolnych, podczas gdy prowadzące tylko produkcję zwierzęcą – 0,6%. Gospodarstwa z produkcją mieszaną (prowadzące zarówno uprawę roślin jak i chów zwierząt) stanowiły 43,6% ogółu gospodarstw rolnych.
  • W stosunku do 2010 r. zwiększyła się powierzchnia uprawy: roślin przemysłowych (o 10,4%), w tym buraków cukrowych (o 19,2%), rzepaku i rzepiku (o 3,7%) oraz strączkowych jadalnych (o 91,3%) i warzyw gruntowych (o 4,0%). Zmniejszyła się natomiast powierzchnia uprawy zbóż ogółem (o 2,6%), w tym zbóż podstawowych (o 4,5%) i ziemniaków (o 39,8%).
  • W 2020 r. największym udziałem w krajowej powierzchni zasiewów zbóż ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie – 14,1%, mazowieckie – 12,1% oraz lubelskie – 9,9%. Województwa te od lat należą do przodujących producentów zbóż. Najmniejszy odsetek zanotowano w województwach: lubuskim – 2,7%, śląskim – 2,8% i małopolskim – 2,9%.
  • W 2020 r., po raz pierwszy od 10 lat odsetek gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskujących główne dochody z pracy najemnej przewyższył odsetek gospodarstw uzyskujących główne dochody z działalności rolniczej.
    Należy podkreślić spadek odsetka gospodarstw domowych uzyskujących główne dochody z działalności pozarolniczej oraz utrzymanie się odsetka gospodarstw uzyskujących główne dochody z emerytur i rent.

Czytaj także: Fit for 55 oznacza problemy w całej Europie. Ardanowski: Europejskie rolnictwo będzie przypominać skansen

GUS/fot. GUS