PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Autor: T. Raszkiewicz 2015-10-16 00:00:00
Brak grafiki

W dniu 09 października 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się pierwsze w obecnej kadencji Izb Rolniczych posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich składa się z przedstawicielek wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju i jest organem opiniodawczo – doradczym Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 09 października 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się pierwsze w obecnej kadencji Izb Rolniczych posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich składa się z przedstawicielek wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju i jest organem opiniodawczo – doradczym Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Podczas posiedzenia uzupełniony został skład Prezydium w związku ze zmianami w składzie Komisji po wyborach do izb rolniczych. Przewodniczącą po raz kolejny została Pani Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, I zastępczynią została Pani Zofia Stankiewicz z Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej, II zastępczynią wybrano Panią Ewę Bednarek z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W skład Prezydium weszły także: Pani Wanda Krause z Pomorskiej Izby Rolniczej, Pani Krystyna Stępniak z Lubuskiej Izby Rolniczej, Pani Maria Tatarczyk ze Śląskiej Izby Rolniczej oraz Pani Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej przez Kobiety w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz RPO omówiła Pani Katarzyna Laskowska – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśliła, że z dostępnych środków można korzystać niezależnie od płci, a następnie przedstawiła procentowy udział projektów realizowanych przez kobiety w ramach niektórych działań PROW 2007-2013.

Sylwia Kowalczyk z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego mówiła o wsparciu kobiet ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. Zasada równości szans płci, jedna z naczelnych polityk horyzontalnych UE, gwarantująca kobietom i mężczyznom równy dostęp do możliwości wsparcia z EFS, z których chcieliby skorzystać. Realizacja tej zasady odbywa się przekrojowo tzn. nie ma w perspektywie 2014-2020 wydzielonych działań wyłącznie dla kobiet. Całe wsparcie bezpośrednie jest kierowane zarówno do kobiet jak i mężczyzn z zachowaniem zasady równości szans płci. W spotkaniu wzięła również udział Pani Elżbieta Karnafel – Wyka - Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego i Aktywizacji Zawodowej, która wygłosiła referat na temat równego traktowania.

W czasie posiedzenia toczyła się bardzo ożywiona dyskusja, padało wiele pytań do przedstawicieli MRiRW dotyczące m. in. projektów grantowych, z których mogą korzystać również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW, edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego w RPO, tworzenia warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy.

KRIR

Fot. KRIR