PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Autor: T. Raszkiewicz 2015-12-14 13:55:00
Brak grafiki

Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem jest pobudzanie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego.

Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem jest pobudzanie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego.

W grudniu 2014 r. Komisja postanowiła wycofać czekający na rozpatrzenie wniosek legislacyjny w sprawie odpadów w ramach zasady braku kontynuacji politycznej zastosowanej dla pierwszego programu prac Komisji pod przewodnictwem Junckera.

Komisja zobowiązała się wtedy do użycia swoich nowych, horyzontalnych metod pracy, aby do końca 2015 r., przy wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej wszystkich służb Komisji, przedstawić nowy pakiet, który będzie obejmował cały cykl gospodarczy, a nie tylko cele redukcji odpadów.

Przyjęty obecnie kompleksowy pakiet to zestaw konkretnych, szeroko zakrojonych i ambitnych działań, które zostaną przedstawione w trakcie obecnej kadencji Komisji. 

W ramach procesu opracowywania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym 25 czerwca 2015 r. Komisja zorganizowała w Brukseli konferencję poświęconą gospodarce o obiegu zamkniętym, w której wzięło udział około 700 zainteresowanych stron. W konferencji mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty pragnące mieć wkład w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej. Konferencja nawiązywała do trwających dwanaście tygodni konsultacji społecznych prowadzanych od 28 maja do 20 sierpnia 2015 r., z których otrzymano ponad 1500 opinii. Ponadto komisarze, ich gabinety i służby prowadziły intensywne zespołowe konsultacje z kluczowymi zainteresowanymi stronami. 

Komisja wzywa teraz Parlament Europejski i Radę do wykorzystania tych istotnych prac przygotowawczych i nadania priorytetowego znaczenia przyjęciu i realizacji złożonych dzisiaj wniosków ustawodawczych. Pakiet zostanie niezwłocznie przedstawiony na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 2 grudnia przez pierwszego wiceprzewodniczącego Timmermansa i wiceprzewodniczącego Katainena.

KE/SR/Fot.KE