PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Odszkodowania za bobry – co z pieniędzmi za uszkodzone drzewa?

Odszkodowania za bobry – co z pieniędzmi za uszkodzone drzewa?

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-06-17 20:07:47
Odszkodowania za bobry

Polskie prawo przewiduje wypłatę odszkodowań za zniszczenie drzew przez bobry, w przypadku gdy drewno zostanie użyte do budowania żeremi. Odszkodowania za bobry nie przewidują jednak wypłaty środków za pozostałe zniszczone drzewa. Zarząd KRIR chce zmian w tym zakresie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości.

Odszkodowania za bobry tylko w konkretnych przypadkach

Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki o podjęcie działań mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry. Obecnie rolnik otrzymuje odszkodowania za bobry, wyłącznie za drzewa, które zostały powalone i użyte do budowania żeremi. W przypadku uszkodzeń drzew dokonanych przez bobry pozostawionych w miejscu upadku, według opinii urzędników odpowiedzialnych za szacowanie szkód spowodowanych przez te zwierzęta, odszkodowanie nie należy się, gdyż rolnik może wykorzystać pozyskane w ten sposób drewno do własnych celów.

Założenie, że rolnik jest zainteresowany pozyskaniem drewna, niezależnie z jakiego rodzaju drzewa ono pochodzi, jest błędne. Wielokrotnie zdarza się, że bobry niszczą drzewa, które były cenne dla danej nieruchomości. Powalone przez bobry drzewa stanowią problem nie tylko logistyczny, związany z koniecznością zagospodarowania drewna i posprzątania miejsca, ale również wymaga poniesienia kosztów nowych nasadzeń. Wobec powyższego, zasadnym jest wypłata odszkodowania za bobry w przypadku wszelkich upadków drzew, spowodowane przez zwierzęta, ponieważ takie szkody związane są z dużymi nakładami na ich usunięcie.

Bryłka: Zakaz chowu klatkowego to cios w cały sektor hodowlany

Odszkodowania za bobry w polskim prawie

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie Odszkodowania za bobryodszkodowania za bobry, Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło następującej odpowiedzi:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Szacowanie szkód odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645).

– czytamy.

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, rozmiar szkody wyrządzonej w drzewostanach, w których wartość rynkowa utraconych sortymentów jest wyższa od kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanu, oraz w zadrzewieniach i pojedynczych drzewach ustala się, uwzględniając m.in. miąższość grubizny gatunku drzewa lub jego fragmentu, którego drewno nie może być wykorzystane.

– dodaje resort.

Ministerstwo dodało, że słusznie wskazano w piśmie, że obecnie jeśli drewno może być wykorzystane, nie wypłaca się odszkodowania za bobry, jak również, że obecne przepisy nie przewidują wypłaty odszkodowania za prace związane z uprzątnięciem ściętych drzew. Niemniej Departament Ochrony Przyrody wystąpił do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o zebranie informacji odnośnie do skali problemu.

Obecnie, ze względu na brak tych danych (co m.in. uniemożliwia wykonanie oceny skutków regulacji, która jest niezbędnym elementem procedury legislacyjnej) nie jest możliwe wprowadzenie propozycji takich zmian do aktualnie prowadzonych, zaawansowanych prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

– poinformował resort.

krir.pl/fot.pxhere


Autor: Sebastian Wroniewski

Rada Kobiet powołana; Lasy Państwowe mają nowy organ doradczy 


Autor: Świat Rolnika

Małopolskie: Ryś podejrzany o ataki na zwierzęta gospodarskie


Autor: Polska Agencja Prasowa

IMGW: Szczegółowa prognoza pogody na 18 i 19 maja


BULT SMOGOWICZE