PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Odpady w gospodarstwie rolnym – jak właściwie je sklasyfikować?

Odpady w gospodarstwie rolnym – jak właściwie je sklasyfikować?

Autor: Monika Faber 2021-04-05 15:32:39
Odpady w gospodarstwie rolnym

Rolnictwo jako jedna z gałęzi gospodarki powoduje odpady w gospodarstwie rolnym. Warto zadbać o to, żeby działalność rolnicza nie stanowiła zbyt dużego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i jego degradacji. Podejmowanie działań ochronnych na terenach wiejskich na rzecz środowiska jest zarówno koniecznością, jak i wyrazem relacji pomiędzy środowiskiem a rolnikiem.

Odpady w gospodarstwie rolnym – klasyfikacja

Odpady w gospodarstwie rolnym klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzajów odpadów. Przypisuje się im również odpowiednie kody, uwzględniając przede wszystkim źródło ich powstawania, właściwości powodujące, że są odpadami niebezpiecznymi czy składniki odpadów. Jeśli rolnik w swoim gospodarstwie wytwarza rocznie ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne lub komunalne, zobowiązany jest do prowadzenia pełnej ewidencji wraz z zestawieniem danych o rodzajach oraz ilości danych odpadów.odpady 678

Niebezpieczne odpady w gospodarstwie rolnym

Niebezpieczne odpady w gospodarstwie rolnym to m.in. zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, która wykazuje właściwości niebezpieczne. Unieszkodliwianie padłych zwierząt pochodzących z indywidualnych lub wielkotowarowych gospodarstw może być realizowana wyłącznie w zakładach utylizacyjnych, które posiadają odpowiednie zezwolenie, spełniają warunki do utylizowania takich odpadów i posiadają specjalistyczne środki transportu do ich przewozu. Do niebezpiecznych odpadów należą chemikalia oraz leki cytostatyczne i cytotoksyczne, które wykorzystuje się podczas diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Opakowania po środkach ochrony roślin I i II klasy toksyczności, baterie i akumulatory, oleje odpadowe czy zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy również należy utylizować zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ są odpadami niebezpiecznymi.

Czytaj także: Ciągniki rolnicze – spadek sprzedaży w październiku, ale i tak jest dobrze. John Deere liderem

Odpady w gospodarstwie rolnym inne niż niebezpieczne i komunalne

Wszelkie odpady metalowe, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, z drewna, szkła i tekstylia, ubrania ochronne narzędzia chirurgiczne i zabiegowe to odpady w gospodarstwie rolnym inne niż niebezpieczne. Natomiast odpady komunalne należy podzielić na cztery kolorowe pojemniki: zielony – szkło, niebieski – papier i tektura, żółty- metale i tworzywa sztuczne, brązowy – odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów np. resztki kuchenne. Odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów można umieszczać w kompostowniku przydomowym. Można umieścić tam również odpady kuchenne pochodzenia roślinnego. Należy pamiętać, że kompostowanie jest tanią, prostą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszenia ilości roślinnych odpadów organicznych.

kpodr.pl

 


Autor: Sebastian Wroniewski

Wilki grasują pod Berlinem; wataha jest większa niż sądzono 


Autor: Polska Agencja Prasowa

Szczegółowa prognoza pogody IMGW na 17 i 18 maja


Autor: Polska Agencja Prasowa

IMGW: Wtorek pogodny, ale z przelotnym deszczem i burzami


BULT SMOGOWICZE