PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Pilne! Niebezpieczny produkt! Migracja amin aromatycznych z łopatki

Pilne! Niebezpieczny produkt! Migracja amin aromatycznych z łopatki

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-10-16 13:37:09
Niebezpieczny produkt

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku łopatki do żywności. Niebezpieczny produkt po przebadaniu wykazał migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z łopatki do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Niebezpieczny produkt – szczegółowe dane i działania GIS

Niebezpieczny produkt akcesorium kuchenne, łopatka z kodem kreskowym 8718158001450. Jej dystrybutorem jest Firma Igmar Sp. jawna, Dąbrówka 103a, 38-211 Jasło

Niebezpieczny produkt posiada opis: Łopatka o barwie czarnej z poliamidu z rączką wykonaną z metalu w kolorze srebrnym i uchwytem do powieszenia. Długość łopatki 33 cm. Na uchwycie tłoczenie: +210°C 1410 °F oraz symbol dopuszczający wyrób do kontaktu z żywnością. Na etykiecie podano również: AM/63, P.O.BOX37211, 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS oraz 489759.

Dystrybutor wycofa niebezpieczny produkt z rynku oraz powiadomi swoich kontrahentów o zaistniałej sytuacji. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Emisja metanu, czyli nowy wróg publiczny Komisji Europejskiej

Niebezpieczny produkt – czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

Według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego Niebezpieczny produkt lopatkaniebezpieczny produkt pod żadnym pozorem nie powinien być używany w kontakcie z żywnością. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAAs) należą do związków o działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała większość z nich do grupy 2B, czyli substancji potencjalnie kancerogennych dla człowieka. Do grupy tej należą m.in. 4,4’-oksydianilina, 4,4’-metylenodianilina, 2,4-toluenodiamina i 3,3’-dimetylobenzydyna.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane w syntezie barwników azowych, w produkcji niektórych tworzyw sztucznych i klejów poliuretanowych, surowców często wykorzystywanych w produkcji materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

PAAs mogą migrować do żywności z wielowarstwowych opakowań z tworzyw sztucznych (laminatów), łączonych przy użyciu klejów zawierających izocyjaniany. Niecałkowite związanie izocyjanianów powoduje, że ich pozostałości reagują z obecną w żywności wodą w wyniku czego powstają PAAs .

Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności może zachodzić również z opakowań z tworzyw sztucznych zawierających barwniki azowe. W wyniku reakcji rozkładu barwnika dochodzi do uwalniania się PAAs z opakowania do żywności, często w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalny limit. Dlatego też niebezpieczny produkt nie powinien mieć kontaktu z żywnością.

gov.pl/fot.GIS


Prof. Jan Szyszko uhonorowany pomnikiem w Jarocinie

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 10:30:00

Szczegółowa prognoza pogody IMGW na 28 i 29 czerwca

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 09:00:00

IMGW: Koszmarne upały we wtorek. Będzie jak w tropikach

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 08:30:00

BULT SMOGOWICZE