PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Mleko, owoce i warzywa dla dzieci

Mleko, owoce i warzywa dla dzieci

Autor: Świat Rolnika 2016-11-29 17:19:51
Mleko, owoce i warzywa dla dzieci
Od roku szkolnego 2017/2018 programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zostaną zastąpione nowym Programem dla szkół!
 
W tym roku szkolnym programy owoce oraz mleko w szkole są realizowane oddzielnie. Polska od lat należy do krajów najlepiej wykorzystujących pieniądze przeznaczone na ten cel.

W 2016 r. ARR wypłaci na programy ogółem ok. 244 mln zł, w tym: na "Mleko w szkole" – ok. 161 mln zł, a na "Owoce i warzywa w szkole" – ok. 83 mln złotych. Program mleczny finansowany jest nie tylko z unijnych środków, ale dopłaca do niego także budżet krajowy oraz Fundusz Promocji Mleka.
 
– Od roku szkolnego 2017/2018 dwa unijne programy "Mleko w szkole" i Owoce w szkole" będą połączone – poinformował prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski.
 
Zasady realizacji nowe programu zostaną określone w stosownych przepisach krajowych i UE. Obecnie trwają prace w KE nad aktami wykonawczymi. 
 
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały podstawy prawne dla nowego Programu dla szkół:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r.
  • Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety będzie Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten ma określać długoterminową strategię realizacji projektu. Pierwsza strategia zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w I kwartale 2017 r. Strategia określać będzie m.in.:

  • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
  • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka,
  • Grupę docelową czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko.
 
– Staramy się stworzyć spójną strategię, tak aby zwiększyć ilość dostarczanych owoców i warzyw oraz produktów mlecznych do szkół. Nie mówimy już tylko o samym mleku, ale KE dopuściła także produkty przetworzone, bez dodatków sztucznych, takie jak sery, twarogi i jogurty naturalne oraz świeże soki owocowe – wyjaśnił prezes ARR.
 
Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole".
 
Nowy unijny program kładzie większy niż dotychczas nacisk na działania edukacyjne, w tym na przybliżanie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem.
 
W ramach jego realizacji dzieci będą:
  • otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne;
  • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

 

ARR będzie się starała, by produkty były dostarczane 3 razy w tygodniu wszystkim dzieciom z klas 1-6.Takie programy mają duży wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.Agencja pracuje nad uproszczeniem systemu, by utrzymać "wysoki współczynnik dotarcia". Chęć uczestniczenia w programie będą, jak dotychczas, deklarowały same szkoły.

 

Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln euro na rok szkolny, w tym: 100 mln euro na mleko, 150 mln euro na owoce i warzywa. Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków UE w wysokości: 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

 

Hołubowski zapewnił, że Agencja będzie starała się w KE o zwiększenie środków na realizację polskiego programu. Dodał, że zostanie utrzymane także dofinansowanie z budżetu krajowego i Funduszu Promocji Mleka.

 

Polska do programu "Mleko w szkole" przystąpiła od razu po akcesji do Unii, czyli w 2004 rok. Na początku zgłosiło się tylko 40 szkół. Jednak z roku na rok zainteresowanie programem rosło, rozwinął się on w 2007 roku, po wprowadzeniu dopłat z budżetu krajowego. W roku szkolnym 2015/2016 mleko dostarczano do ok. 14 tys. placówek oświatowych (w tym ok. 12 tys. szkół podstawowych); produkty mleczne spożywało ok. 2,6 mln dzieci. 89 proc. dostaw stanowi mleko białe i kolorowe w kartonikach, 10 proc.– jogurty, a 1 proc. – sery. W tym roku szkolnym (2016/2017) liczba szkół uczestniczących w programie zwiększyła się o 240 – dołączyły do niego głównie małe placówki.

 

Program "Owoce w szkole" zaczął obowiązywać w 2009. W pierwszym roku po wprowadzeniu programu było nim objętych ok. 300 tys. dzieci (38 proc. grupy docelowej). W 2016 korzystało z niego już ok. 1,5 mln uczniów z klas 1-3. Budżet programu na rok 2015/2016 wyniósł 20,5 mln euro. Owoce dostarczane były do 11,6 tys. szkół dla 91 proc. dzieci z grupy docelowej, czyli ok. 1,5 mln.W ramach tego programu uczniowie z pierwszych trzech klas szkoły podstawowej dostają 2-3 razy w tygodniu (przez 10 tygodni w semestrze) porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Może to być: jabłko, gruszka, truskawki, borówki amerykańskie, marchew, papryka słodka, rzodkiewki, pomidorki, kalarepa oraz soki owocowe lub warzywne.

 

arr.gov.pl/ogrodinfo.pl/AZK/Fot. pixabay.com