PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Ministerstwo Rolnictwa o rozmowach polsko-chińskich

Ministerstwo Rolnictwa o rozmowach polsko-chińskich

Autor: Robert Maj 2015-12-19 00:00:00
Brak grafiki

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął  ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jian. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim bieżącym kwestiom w relacjach dwustronnych oraz planom na rok 2016.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął  ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jian. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim bieżącym kwestiom w relacjach dwustronnych oraz planom na rok 2016.

Minister zapowiedział kontynuację dotychczasowej współpracy polsko-chińskiej. Wyraził także nadzieję na jej intensyfikację, mając na względzie listopadową wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach. Szef polskiego resortu rolnictwa odniósł się w szczególności do procedur w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Minister Jurgiel zwrócił się do strony chińskiej z prośbą o jak najszybsze ich zakończenie, w kontekście bardzo dobrych kontaktów dwustronnych. Zaznaczył przy tym, że dla polskiego rolnictwa priorytetem pozostaje produkcja bezpiecznej żywności o wysokiej jakości. Zadeklarował także gotowość polskich służb weterynaryjnych oraz fitosanitarnych do ścisłej współpracy z chińskimi odpowiednikami.  

Ponadto minister Krzysztof Jurgiel podkreślił zainteresowanie strony polskiej rozwojem kontaktów w zakresie nauk rolniczych w związku z podpisanym we wrześniu 2015 r. Porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej.  Poinformował również o szerokich planach promocyjnych na rynku chińskim, w tym o planowanym udziale w targach SIAL China w Szanghaju, w których Polska będzie pełniła rolę kraju partnerskiego.

Ambasador Xu Jian pogratulował ministrowi objęcia funkcji, wyrażając wolę dalszej, dobrej współpracy. Odnosząc się do przedstawionych spraw, wyraził zrozumienie dla polskich postulatów, a także deklarował ścisłą współpracę w zakresie kontynuacji rozmów ukierunkowanych na umożliwienie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek chiński. Zadeklarował udzielenie przez Ambasadę ChRL w Polsce wsparcia w tym zakresie.

Ambasador z zadowoleniem przyjął informację o planowanej, przyszłorocznej wizycie ministra Jurgiela w Szanghaju.

W opinii strony chińskiej, udział w imprezach targowo-wystawienniczych stanowi bardzo dobrą okazję do promocji polskich produktów w Chinach i sprzyjać będzie coraz większej rozpoznawalności polskiej żywności przez chińskich konsumentów, a co za tym idzie zwiększeniu eksportu.

Minrol/Fot.Minrol