PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Lasy Państwowe na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski

Lasy Państwowe na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-22 08:01:32
Lasy Państwowe

Lasy Państwowe podjęły kolejne działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego na zarządzanych przez siebie terenach.

Porozumienie w sprawie współpracy w tym zakresie podpisali Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków oraz Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdują się liczne obiekty dziedzictwa kulturowego. Są to dzieła architektury, budownictwa i obiekty techniki, dzieła budownictwa obronnego, zabytkowa zieleń, miejsca pamięci narodowej. Niektóre z nich to obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Lasy Państwowe na rzecz polskiej kultury

Działania podejmowane w ramach podpisanego porozumienia obejmą przede wszystkim ochronę oraz promocję obiektów i obszarów zabytkowych, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dodatkowo, prowadzona będzie edukacja w zakresie prawidłowych postaw wobec dziedzictwa kulturowego i rozpoznawanie nieodkrytych dotąd jego dóbr.

,,Jako zarządca zabytkowych terenów, chronimy je i odpowiednio zabezpieczamy, staramy się utrzymywać ich dobry stan poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Podpisane dziś porozumienie daje nam kolejne możliwości sprawowania profesjonalnej opieki nad tymi wyjątkowymi obiektami. Zyskujemy szansę na prowadzenie wspólnych projektów, konsultacji i działań edukacyjnych we współpracy z Generalnym Konserwatorem Zabytków” – powiedział Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.  

Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdują się liczne obiekty dziedzictwa kulturowego. Są to dzieła architektury, budownictwa i obiekty techniki, dzieła budownictwa obronnego, zabytkowa zieleń, miejsca pamięci narodowej. Niektóre z nich to obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wszystkie te obiekty zostały wymienione w geoprzestrzennej bazie, zawierającej ponad 2 tys. zabytków w zarządzie Lasów Państwowych. 

Czytaj też: Dziedzictwo kulturowe wsi. Jak ocalić wieś od zapomnienia?

lasy.gov.pl/fot.LP,Martyna Majda