PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /KRUS: Nowe kwoty przychodu dla emerytów i rencistów

KRUS: Nowe kwoty przychodu dla emerytów i rencistów

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-01 11:30:38
KRUS

KRUS informuje, że od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 listopada 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. (5 657 zł 30 gr.).

KRUS informuje o nowych kwotach

KRUS informuje, że od 1 grudnia 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 960 zł 20 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 354 zł 50 gr.

Podstawa prawną decyzji jest:

• Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 10 listopada 2021 r. poz. 1044/.
• Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 listopada 2021 r. poz. 1058/.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj też: KRUS: Dodatkowy przychód a podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników

krus.gov.pl/fot.pixabay