PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych

Autor: Grzegorz Tomczyk 2016-01-28 12:02:00
Brak grafiki

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Daniel Obajtek, poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych  (linia kredytowa o symbolu K01, K02).

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Daniel Obajtek, poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych  (linia kredytowa o symbolu K01, K02).

W dniu 27 stycznia 2016 r. na internetowej platformie PA Agencja udostępni współpracującym bankom środki w kwocie 250 mln zł z przeznaczeniem na limity akcji kredytowej i 2,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, planowanych do udzielenia w 2016 r.

O kredyt z linii K01 i K02 rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, poręczeń spłaty kredytów studenckich, dofinansowania kosztów ponoszonych przez producentów rolnych  na utylizację padłych zwierząt, dofinansowania kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.

Zasady udzielania powyższej pomocy począwszy od 1 maja 2007 r. zostały dostosowane do wymagań Komisji Europejskiej.

Ponadto Agencja realizuje zobowiązania z tytułu pomocy przyznanej przed 1 maja 2007 r.:

ARiMR/Fot.Internet