PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /KOWR ogłasza przetarg na dostawy artykułów spożywczych

KOWR ogłasza przetarg na dostawy artykułów spożywczych

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-09-01 16:01:52
KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jako beneficjent Operacji I w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 ogłosił dwa postępowania przetargowe (nr: 221/2021/C, 222/2021/C) na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Do magazynów wskazanych przez OPO trafi około 40,4 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości około 175,5 mln złotych brutto.

KOWR ogłasza przetarg

Przedmiotem zamówień KOWR jest:

  • dostawa 6 rodzajów artykułów spożywczych, tj.: makaronu jajecznego świderki, kaszy jęczmiennej, mleka UHT, szynki drobiowej, fileta z makreli w oleju, cukru białego (zamówienie nr 221/2021/C);
  • dostawa 5 rodzajów artykułów spożywczych, tj.: groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, szynki wieprzowa mielonej,  oleju rzepakowego (zamówienie nr 222/2021/C).

Dostawy artykułów spożywczych będą realizowane do 112 magazynów wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (tzw. „OPO") - beneficjentów Operacji II
ww. Podprogramu, tj.:

  • Federacji Polskich Banków Żywności,
  • Caritas Polska,
  • Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
  • Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • Kościoła Starokatolickiego w RP,

w ciągu 6 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostanie zawarta umowa z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, jednak nie później niż do 31.05.2022 r.

Osoby najbardziej potrzebujące będą otrzymywać pomoc żywnościową za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych. Paczki żywnościowe oraz/albo posiłki (przygotowane z artykułów dostarczanych przez dostawców wybranych przez KOWR) będą wydawane do lipca 2022 r. osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz osobom bezdomnym.

Kolejny przypadek wścieklizny w Olsztynie

Ogłoszenia KOWRKOWR pomoc zywnosciowa

Ogłoszenia KOWR o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 (Dziennik Urzędowy UE
postepowanie 221/2021/C oraz 222/2021/C):

Do magazynów wskazanych przez OPO trafi około 40,4 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości około 175,5 mln złotych brutto. Ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym są również zamieszczone na Platformie Zakupowej KOWR.

gov.pl/fot.MRiRW