PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Już jutro protest rolników w całym woj. zachodniopomorskim [MAPA]

Już jutro protest rolników w całym woj. zachodniopomorskim [MAPA]

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-17 11:36:49
protest rolników

Zachodniopomorska NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” zorganizuje protest rolników na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Współpraca ZRW NSZZ RI „Solidarność” z organizacjami rolniczymi oraz z rolnikami prowadzona jest w oparciu o Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Demonstracje odbędą się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego we wtorek, 18 stycznia 2022 roku. Rolnicy ostrzegają przed utrudnieniami w ruchu drogowym. Przygotowano również mapę protestów.

Protest rolników w zachodniopomorskim

Protest rolników odbędzie się 18 stycznia 2022 roku na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Organizatorzy przedstawili swoje postulaty. Zdaniem ZRW NSZZ RI „Solidarność”, polityka państwa polskiego w obszarze rolnictwa musi uwzględniać specyfikę rolnictwa Polski Północnej i Zachodniej.

,,Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarstwa rodzinne to gospodarstwa do 300 ha. Zdecydowanie przeciwstawiamy się różnicowaniu gospodarstw rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nie mogą zagrażać suwerenności żywnościowej naszego kraju” – wskazują organizatorzy.

ZRW NSZZ RI „Solidarność” postuluje również pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań łagodzących ujemne skutki spowodowane pandemią, wieloletnimi niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów produkcji rolnej. Organizatorzy zwrócili się do rządu o pilne rozwiązanie problemu odszkodowań za skutki suszy w 2021 roku w województwie zachodniopomorskim.

,,Żądamy, aby odszkodowanie wynosiło po 1000 złotych do hektara uprawy jarej i upraw strączkowych oraz po 700 złotych do hektara uprawy ozimej, przy czym łąki i pastwiska powinny być traktowane jak uprawy ozime. Żądamy zmiany zasad definiowania zjawiska suszy i branie pod uwagę kumulacji wysokich temperatur w krótkim okresie czasu oraz innych czynników wpływających na obniżenie plonów. Z powodu wadliwego funkcjonowania aplikacji suszowej żądamy, aby wszystkie wnioski złożone w aplikacji suszowej uznać za wnioski powyżej 30 procent strat w gospodarstwach. Żądamy rozłączenia produkcji zwierzęcej od roślinnej przy obliczaniu skutków suszy” – przedstawili swoje żądania organizatorzy.

Organizatorzy apelują do władz

Ponadto ZRW NSZZ RI „Solidarność” domaga się dokonania w trybie pilnym zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w sposób umożliwiający rozłożenie na okres do 25 lat zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

,,Domagamy się konsekwentnego wyegzekwowania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczących wyłączenia 30 procent dzierżawionych gruntów. Ziemia ta powinna zostać przekazana gospodarstwom rodzinnym w formie przetargów ograniczonych” – argumentuje ZRW NSZZ RI „Solidarność”.

Jak wskazują organizatorzy, państwo ponosi odpowiedzialność za nieprzemyślaną prywatyzację przetwórstwa i zaopatrzenia w rolnictwie. W tej sytuacji, na zasadzie pomocniczości, powinno przejąć na siebie współodpowiedzialność za uporządkowanie sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.

,,Zgodnie z zasadą pomocniczości, poprzez spółki skarbowe, państwo powinno wspierać organizację przetwórstwa i zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw rolnych. O kondycji finansowej gospodarstw powinny decydować dochody wynikające z wysokości i jakości produkcji rolnej. Opowiadamy się za zagwarantowaniem wpływu rolników na działanie przyszłego holdingu rolno-spożywczego poprzez udziały lub przedstawicielstwo w radach nadzorczych” – tłumaczy ZRW NSZZ RI „Solidarność”.

,,Domagamy się pilnego wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Istotą jego powinno być identyfikowanie źródeł ryzyka w gospodarstwach rolnych, edukacja rolników w zakresie dobierania właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem oraz działanie Państwa (wsparcie) w zakresie zapobiegania ryzykom oraz łagodzenia jego skutków” – postulują organizatorzy.

Miejsca protestów

Protest rolników może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Dlatego organizatorzy podali szczegółowe informacje na temat miejsc demonstracji i przygotowali mapy protestów.

Powiat białogardzki

Protest rolnikow mapa powiat bialogardzki

Powiat choszczeński

Protest rolnikow mapa powiat choszczenski

Powiat drawski

Protest rolnikow mapa powiat drawski

Powiat goleniowski

Protest rolnikow mapa powiat goleniowski

Powiat gryficki

Protest rolnikow mapa powiat gryficki

Powiat gryfiński

Protest rolnikow mapa powiat gryfinski

Powiat kamieński

Protest rolnikow mapa powiat kamienski

Powiat kołobrzeski

Protest rolnikow mapa powiat kolobrzeski

Powiat koszaliński

Protest rolnikow mapa powiat koszalinski

Powiat łobeski

Protest rolnikow mapa powiat lobeski

Powiat myśliborski

Protest rolnikow mapa powiat mysliborski

Powiat policki

Protest rolnikow mapa powiat policki

Powiat pyrzycki

Protest rolnikow mapa powiat pyrzycki

Powiat sławieński

Protest rolnikow mapa powiat slawienski

Powiat stargardzki

Protest rolnikow mapa powiat stargardzki

Powiat świdwiński

Protest rolnikow mapa powiat swidwinski

Powiat szczecinecki

Protest rolnikow mapa powiat szczecinecki

Powiat wałecki

 Protest rolnikow mapa powiat walecki

Czytaj też:  Ardanowski: Zielony Ład to wyrok śmierci dla polskich rolników

pracanaroli.pl/fot.Protest Rolników


Autor: Polska Agencja Prasowa

Alert IMGW: Silne burze na północy. Wiatr może wyrywać drzewa


Autor: Polska Agencja Prasowa

Szczegółowa prognoza pogody IMGW na 27 i 28 maja


Autor: Polska Agencja Prasowa

Synoptyk IMGW: W piątek czeka nas przelotny deszcz i burze


BULT SMOGOWICZE