PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Grupa Azoty szacuje wynik finansowy w III kwartale na 300 mln zł

Grupa Azoty szacuje wynik finansowy w III kwartale na 300 mln zł

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-10-29 16:05:48
Grupa Azoty

Grupa Azoty podała, że skonsolidowany wynik EBITDA w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 300 mln zł, a przychody 3,882 mld zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Przed rokiem EBITDA wyniosła 250 mln zł, a przychody 2,416 mld zł.

Szacowany zysk operacyjny w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 107 mln zł, a zysk netto sięgnął 14 mln zł, w porównaniu do 41 mln zł zysku netto i 62 mln zł EBIT rok wcześniej.

Wyniki finansowe Grupy Azoty

Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA grupy sięgnie 169,8 mln zł, a przedział oczekiwań analityków wynosił od 148,6 do 216 mln zł. Grupa Azoty ma przychody na poziomie 3,785 mld zł (przedział 3,382-4,424 mld zł). Konsensus zakładał stratę EBIT na poziomie 27,1 mln zł (przedział oczekiwań od 55,7 mln zł straty do 24 mln zł zysku). Z kolei wynik netto zakładał 25,4 mln zł straty (przedział od 46,2 mln zł straty do 16,8 mln zł zysku).

Wyniki poszczególnych segmentów wyniosły:

  • segment nawozy-agro: w trzecim kwartale 2021 r. - przychody 2,11 mld zł, strata EBIT 81 mln zł, EBITDA 1 mln zł; w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. - przychody 5,77 mld zł, EBIT 169 mln zł, EBITDA 417 mln zł;
  • segment chemia: w trzecim kwartale 2021 r. - przychody 1,102 mld zł, EBIT 108 mln zł, EBITDA 134 mln zł; w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. - przychody 2,813 mld zł, EBIT 240 mln zł, EBITDA 315 mln zł;
  • segment tworzywa: przychody 510 mln zł, EBIT 57 mln zł, EBITDA 76 mln zł; w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. - przychody 1,353 mld zł, EBIT 51 mln zł, EBITDA 109 mln zł;
  • segment energetyka: przychody 84 mln zł, EBIT 11 mln zł, EBITDA 40 mln zł; w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. - przychody 252 mln zł, EBIT 10 mln zł, EBITDA 96 mln zł;
  • segment pozostałe: przychody 76 mln zł, EBIT 12 mln zł, EBITDA 49 mln zł; w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. - przychody 229 mln zł, EBIT 19 mln zł, EBITDA 130 mln zł;

W okresie dziewięciu miesięcy 2021 roku Grupa Azoty miała 10,417 mld zł przychodów, 489 mln zł zysku operacyjnego, 1,067 mld zł EBITDA oraz 268 mln zł zysku netto.

Grupa azoty prezentuje wyniki finansowe

Azoty poinformowały, że negatywny wpływgrupa azoty wyniki q1 2 na wyniki w okresie dziewięciu miesięcy oraz w trzecim kwartale 2021 r. miały przede wszystkim wyższe ceny surowców (głównie gazu, ale również m.in. propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów), wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.
Z kolei pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA miały głównie wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa), jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w segmentach Chemia i Tworzywa.

Jednocześnie pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA grupy miał większy od przewidywanego przydział nieodpłatnych praw do emisji CO2, który został ujęty w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji CO2 za pierwsze półrocze 2021 roku.

Grupa Azoty podała, że negatywnie na wynik segmentu Nawozy-Agro w trzecim kwartale 2021 r. wpłynął istotny wzrost cen gazu ziemnego oraz wyższe ceny i ilość sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w relacji do trzeciego kwartału 2020 roku.

Wzrost cen nawozów stanowił odzwierciedlenie wyższych kosztów produkcji, nie bez znaczenia były również ograniczenia produkcji u czołowych producentów. Pomimo historycznie wysokich cen gazu, emitent oraz jego spółki zależne nie wstrzymały ani istotnie nie ograniczyły produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy.

– napisano w komunikacie.

W segmencie Chemia wzrost wyników w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – jak podała spółka – był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów, szczególnie melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów i siarki, co było efektem zwiększonego popytu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały wyższe ceny surowców oraz nieznacznie niższe wolumeny sprzedaży.

Największy wpływ na wyniki segmentu Tworzywa miały wyższe marże – w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku – w całym łańcuchu produktowym (benzen/fenol – kaprolaktam – poliamid 6), wynikające ze zwiększonego popytu na rynkach docelowych zastosowań, nawet pomimo utrzymujących się problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych niedoborem komponentów elektronicznych.

– napisano.

Ponadto w trzecim kwartale 2021 r. Grupa Azoty zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie produkcji polioksymetylenu i dokonała zbycia części aktywów związanych z tą działalnością, co – jak podano – miało pozytywny wpływ na wynik segmentu.

Publikacja raportu Grupy Azoty za trzy kwartały 2021 r. planowana jest na 9 listopada.

Czytaj również: Grupa Azoty ogranicza eksport nawozów i kieruje je na rynek krajowy

PAP/fot.pixabay