PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /GfK: Nastroje konsumenckie coraz gorsze. To kolejny spadek

GfK: Nastroje konsumenckie coraz gorsze. To kolejny spadek

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-02 12:00:00
Nastroje konsumenckie

Jak wynika z barometru GfK, kwiecień to kolejny miesiąc, w którym spadły nastroje konsumenckie. Reakcje nabywców nie są gwałtowne i widać chłodną kalkulację.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w kwietniu -14,2 i w porównaniu do marca spadł o 2,2 p.p. ,,Spadek to kontynuacja uśrednionego trendu z ostatniego półrocza. Jako konsumenci niżej niż przed miesiącem oceniamy obecną i przyszłą sytuacją finansową – zarówno w obszarze domowego budżetu, jak i całej gospodarki kraju" – wyjaśniono.

Nastroje konsumenckie znów spadają

Jak podano, w kwietniu "ujemne" nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych. Najniższy wskaźnik (-24,1) utrzymuje się w grupie osób, które ukończyły 60. rok życia (o niemal 5 p.p. mniej niż przed miesiącem). Najwyższy wynik dotyczy z kolei grupy 23-29 i wynosi on 4,4. Na dodatnim poziomie utrzymał się on jeszcze tylko w najmłodszej badanej grupie - od 15 do 22 lat (1,6).

,,Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, niezmiennie wraz ze wzrostem wieku, wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom" – wskazano.

Odnośnie płci, to – jak zwrócono uwagę – po jednorazowym odwróceniu trendu w marcu br. – w kolejnym miesiącu nastąpił powrót do statystyk, wedle których gorsze nastroje notowane są w Polsce wśród kobiet (-15,3 w kwietniu br.). W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wyniósł -13,1.

Barometr wykazał ponadto, że w kwietniu najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem wyższym (-17,7). Dla osób z wykształceniem podstawowym, wskaźnik ten osiągnął poziom -10,4.

nastroje konsumenckie

Spodziewana zmiana nastrojów

,,Zmiana nastrojów nastąpiła w spodziewanym kierunku, potwierdzając, że konsumenci dostrzegają i rozumieją możliwe konsekwencje obecnych wydarzeń. Choć spadek oceny bieżącej sytuacji finansowej jest bardzo wyraźny – na co istotnie wpływają czynniki cenowo-kosztowe oraz wciąż trwająca wojna w Ukrainie – jeszcze mocniej spada ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw w perspektywie kolejnych 12 miesięcy" – wyjaśnił dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia Szymon Mordasiewicz.

Według niego ta sytuacja pokazuje wyraźnie, że konsumenci nie spodziewają się rychłej poprawy i szykują się do oszczędzania.

,,Biorąc pod uwagę, że 27 proc. wydatków przeciętnej rodziny to właśnie wydatki na żywność i napoje, presja cenowa w pierwszej kolejności uderzy w inne składowe naszego portfela, co najpewniej przełoży się na ograniczanie wydatków na dobra AGD, ubrania oraz konsumpcję poza domem. Jeszcze mocniej liczymy się też z tym, że percepcja dobrej ceny oraz atrakcyjnej promocji będzie decydować o wyborze sklepu lub marki – już 74 proc. polskich nabywców cechują zachowania sprytno-zakupowe i szybko się to nie zmieni" – zauważył Mordasiewicz.

Badanie zrealizowano w dniach 1-7 kwietnia na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Barometr nastrojów konsumenckich może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Czytaj też: Inflacja pogarsza nastroje konsumenckie

 PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

Szczegółowa prognoza pogody IMGW na 29 i 30 maja


Autor: Sebastian Wroniewski

Fusy po kawie mogą być zaskakująco cennym surowcem


Autor: Tomasz Racki

Kasza, czyli wybór właśćiwy dla naszego zdrowia i portfela 


BULT SMOGOWICZE