PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Europosłowie PiS w sprawie propozycji europejskich regulacji dotyczących żywności i paszy modyfikowanej genetycznie

Europosłowie PiS w sprawie propozycji europejskich regulacji dotyczących żywności i paszy modyfikowanej genetycznie

Autor: Robert Maj 2015-11-03 12:30:00
Brak grafiki

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata plenarna w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. W debacie wystąpiło dwoje europosłów PiS: Zbigniew Kuźmiuk i Beata Gosiewska.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata plenarna w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. W debacie wystąpiło dwoje europosłów PiS: Zbigniew Kuźmiuk i Beata Gosiewska.

Zbigniew Kuźmiuk zaznaczył, że Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów będzie głosowała za odrzuceniem wniosku Komisji Europejskiej. Podkreślił jednak, że obecne rozwiązania wymagają renacjonalizacji i Komisja Europejska powinna w krótkim czasie przedstawić odpowiednie propozycje. "Uważamy, że w zakresie genetycznie modyfikowanej żywności i pasz należy wprowadzić podobne rozwiązania jak w zakresie upraw genetycznie modyfikowanych roślin. Dyrektywa w zakresie upraw GMO uzgodniona przecież przez wszystkie unijne instytucje daje krajom członkowskim możliwość zakazania lub ograniczenia upraw na ich terytorium pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów wpisanych w dyrektywie" - mówił europoseł PiS. Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że w sprawie żywności i paszy produkowanych z organizmów modyfikowanych genetycznie decydujący głos powinien należeć do Państw Członkowskich. "Jeżeli chcemy stosować zasadę pomocniczości, tak znaną przecież w Unii Europejskiej, to podobne rozwiązania należy zastosować w odniesieniu do żywności i pasz GMO" - zakończył swoje wystąpienie Kuźmiuk.

Beata Gosiewska przypomniała, że polska żywność jest chętnie kupowana przez konsumentów na całym świecie, ponieważ jest powszechnie uznawana za zdrową i bezpieczną. Podkreśliła jednocześnie, że wynika to między innymi z jednoznacznego sprzeciwu wobec stosowania GMO. "Polskie społeczeństwo jak i społeczeństwa wielu krajów Unii Europejskiej nie życzą sobie GMO. Występując tutaj w Parlamencie Europejskim w imieniu obywateli UE powinniśmy podejmować decyzje zgodne z wolą obywateli Unii Europejskiej" - mówiła europosłanka PiS. Gosiewska zaznaczyła, że wniosek Komisji Europejskiej wymaga poprawy i uwzględnienia decydującego głosu Państw Członkowskich. "Jeśli Państwom Członkowskim umożliwiono już wprowadzenie zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium, to konsekwencją tej decyzji powinno być również zezwolenie im na zakaz wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy" - zakończyła swoje wystąpienie europosłanka PiS.

ECRG

Fot. PE