PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Europejski Kongres Polska Wieś XXI już pod koniec kwietnia

Europejski Kongres Polska Wieś XXI już pod koniec kwietnia

Autor: Monika Faber 2022-03-23 22:30:00
Polska Wieś

Jak informuje WIR, powstał pomysł o randze międzynarodowej pt. „Polska Wieś XXI Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Pomysł powstał z inicjatywy Posła na Sejm RP Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, tworzących Radę Programową. Miło nam poinformować, że Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Siewca Wielkopolski” – czytamy w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Kongres Polska Wieś odbędzie się pod koniec kwietnia 

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, Kongres Polska Wieś XXI odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. 

Doceniając dorobek oraz rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, od momentu transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90-tych XX wieku, dostrzegając potrzebę dalszego wypracowywania odpowiednich rozwiązań dla polskiego i europejskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich w związku z kolejnymi wyzwaniami o podłożu ekonomicznym oraz środowiskowo – klimatycznym, niniejszy Kongres zakłada wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej – czytamy w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Punktem wyjścia do podjętych prac są długofalowe polityczne cele Unii Europejskiej, określone w Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności w Strategii od pola do stołu (Farm to Fork), Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiet Gotowi na 55 (Fit for 55) – dotyczący klimatu, energii i transportu oraz Strategii na rzecz ochrony gleb 2030.

Zaproszenie do Rady Naukowej Kongresu przyjęli Rektorzy Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w Polsce.

Podczas obrad pierwszego Kongresu, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Warszawie, omówione zostaną założenia wyżej wskazanych dokumentów strategicznych UE oraz przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne, szczegółowo odnoszące się do następujących obszarów tematycznych:

– potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań,

– gleba i woda jako determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych,

– rolnictwo 4.0,

– ubezpieczenia rolnicze jako efektywny system zarządzania ryzykiem w gospodarstwie,

– prawo rolne a wyzwania XXI wieku – przykłady rozwiązań na świecie,

– zrównoważone modele rolnictwa w produkcji bezpiecznej żywności i łagodzeniu zmian klimatycznych,

– praktyczne zastosowanie nauki, badań i rozwoju w rolnictwie,

– zdrowie na wsi,

– opłacalność w rolnictwie, ochrona konsumenta i inflacja.

Polska Wieś

Rolnictwo ważnym sektorem gospodarki 

Kongres Polska Wieś XXI za cel obiera  przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

Uczestnikami Kongresu będą liderzy polskiego rolnictwa, branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni zajmujący się niniejszą tematyką, eksperci, naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz  dziennikarze związani z szeroko rozumianą aktywnością i życiem na obszarach wiejskich.

Podsumowaniem Kongresu będzie przyjęcie dokumentu końcowego, przedstawiającego rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Czytaj też: WIR: Produkcja żywca wieprzowego nadal nieopłacalna

Kongres Polska Wieś /fot. Kongres Polska Wieś/fot. pixabay


Turystyka wiejska promowana na muralach. Świetna akcja POT

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 13:27:00

Szczegółowa prognoza pogody IMGW na 27 i 28 czerwca

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 09:30:00

IMGW prognozuje upalny i słoneczny poniedziałek w całym kraju

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-27 08:30:00

BULT SMOGOWICZE