PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Autor: Świat Rolnika 2014-07-26 11:45:30
Brak grafiki

Ponad 208 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie zmodernizowanych w tym roku w Łódzkiem w ramach programu ochrony gruntów rolnych...

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Ponad 208 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie zmodernizowanych w tym roku w Łódzkiem w ramach programu ochrony gruntów rolnych. Samorząd województwa przyznał gminom prawie 20 mln zł dotacji na budowę czy remont "dojazdówek" do pól.

Dotacje umożliwią zrealizowanie 140 gminnych projektów. Wszystkie umowy na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól mają być podpisane do końca.

W ramach modernizacji drogi mogą być remontowane, rozbudowywane lub przebudowywane. Dofinansowywane są projekty, które przewidują wykonanie całej powierzchni jezdni, w tym również pełną konstrukcję drogi, np.: podbudowę, przepusty, rowy odwadniające, pobocza.

Dotacji nie dostają remonty polegające tylko na "łataniu dziur".

W zależności od konstrukcji drogi może być przyznane dofinansowanie do wysokości 30 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku nawierzchni wykonanej metodą powierzchniowego utwardzenia lub 60 proc. w przypadku nawierzchni mineralno- asfaltowej.

W tym roku najwyższe kwoty dotacji otrzymały gminy z powiatów: sieradzkiego (ponad 2,13 mln zł), poddębickiego (2,1 mln zł), tomaszowskiego (1,55 mln zł), opoczyńskiego (1,5 mln zł) i zgierskiego (1,33 mln zł).

Co roku ok. 70 proc. gmin składa mniej więcej 140 wniosków o przyznanie środków na ten cel z budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W ostatnich latach samorząd województwa łódzkiego przeznacza na to rocznie ok. 20 mln zł.

Źródło: PAP