PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Dodatkowe 60 mln na kopciuchy w Małopolsce. Wymień przestarzały piec

Dodatkowe 60 mln na kopciuchy w Małopolsce. Wymień przestarzały piec

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-16 09:00:00
kopciuchy

Zarząd Małopolski postanowił przeznaczyć dodatkowe 60 mln zł na kopciuchy. Dzięki środkom będzie można wymienić przestarzałe piece.

Zarząd Małopolski podjął we wtorek decyzję o przeznaczeniu dodatkowych ponad 60 mln zł na Program Ochrony Powietrza, w tym na wymianę przestarzałych pieców. Jak zaznaczył marszałek województwa Witold Kozłowski, decyzja zarządu o dodatkowych środkach ma związek z tym, że do wejścia w życie uchwały antysmogowej, która obejmie teren całej Małopolski zostało już tylko nieco ponad rok i ma na celu przyspieszenie procesu wymiany kotłów na bardziej efektywne, przyjazne środowisku źródła energii.

Pieniądze na kopciuchy 

Zarząd Małopolski podjął we wtorek decyzję o przeznaczeniu dodatkowych ponad 60 mln zł na Program Ochrony Powietrza, w tym na wymianę przestarzałych pieców. Dzięki temu kopciuchy będą mogły zostać zlikwidowane w wielu gospodarstwach domowych. kopciuchy małopolska

„Mając świadomość, że wielu mieszkańców regionu nie podjęło jeszcze decyzji o wymianie pieca czy ociepleniu domu, jako Zarząd Województwa postanowiliśmy wesprzeć realizację Programu Ochrony Powietrza, przeznaczając na ten cel dodatkowe środki w wysokości ponad 60 mln zł. Poziom zanieczyszczenia powietrza, jaki obserwujemy od kilku dni w Małopolsce, a szczególnie w Krakowie potwierdza słuszność dzisiejszej decyzji” – dodał marszałek województwa Witold Kozłowski.

Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wyznacza działania, których celem jest osiągnięcie w całym regionie dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

Wojewódzki Program Ochrony Powietrza w Małopolsce

Województwo małopolskie było pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe dla całego województwa. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2017 r. i wprowadziły ograniczenia dotyczące eksploatacji kotłów węglowych oraz paliw stałych złej jakości. Zgodnie z założeniami małopolskiej uchwały antysmogowej wszystkie kotły bezklasowe muszą zostać wymienione do końca 2022 roku, a niespełniające wymogów tzw. ekoprojektu do końca 2026.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w pierwszym półroczu br. kopciuchy zostały zlikwidowane w ilości 3 493. Przestarzałe piece zamieniono na paliwa stałe w ramach wdrażania wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza. Najczęściej mieszkańcy decydowali się na przejście na ogrzewanie gazowe.

Według pozyskanych danych od gmin działania w tym okresie na rzecz poprawy jakości powietrza podjęło 150 gmin w regionie. Spośród 3 493 wymienionych tzw. kopciuchów najwięcej przypadło na gminę Liszki (187), Wieliczka (132) oraz Nowy Targ (116).61 proc. wszystkich wymian stanowiło przejście na ogrzewanie gazowe (2 120 urządzeń), 17 proc. - na kotły na biomasę spełniające wymagania tzw. ekoprojektu (588 urządzeń).

Pod koniec lipca Krakowski Alarm Smogowy (KAS) alarmował, że w całym województwie małopolskim spada tempo wymiany nie ekologicznych pieców. W 2020 r. wymieniono ich 10,2 tys., podczas gdy w 2019 r. ponad 15 tys. W zeszłym roku w 17 małopolskich gminach nie wymieniono żadnego kopciucha. W ocenie organizacji wolno idzie też realizacja programu Czyste Powietrze.

 Sprawdź: NFOŚiGW: w lipcu blisko 17 tys. wniosków o dofinansowanie do programu "Czyste powietrze"

fot.pixabay.com