PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Deklaracje do CEEB można złożyć tylko do końca miesiąca

Deklaracje do CEEB można złożyć tylko do końca miesiąca

Autor: Michał Szymański 2022-06-23 11:00:00
CEEB

Do końca miesiąca należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Niepoinformowanie o źródle ciepła skutkować będzie karą grzywny.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji uruchomiony 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z intencją prawodawcy każdy budynek powinien zostać zgłoszony do ewidencji poprzez złożenie deklaracji. W ten sposób ma zostać osiągnięta poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji substancji powodujących smog. Ewidencja ma być też narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych. Dodatkowo, według materiałów udostępnionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, „system jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła” oraz stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej, a dla obywateli uruchomione zostaną w ramach ewidencji usługi umożliwiające np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Składanie deklaracji w ewidencji 

Złożenie deklaracji do CEEB możliwe jest:

  1. w wersji papierowej poprzez złożenie jej osobiście w urzędzie gminy (w tym drogą pocztową)
  2. elektronicznie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu bądź podpisu kwalifikowanego na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl

Do złożenia deklaracji w ewidencji zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca nieruchomości labo lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Zobligowana jest również gmina – w jej imieniu wójt (burmistrz/prezydent miasta) musi podpisać wniosek.

Należy podkreślić, że zgłosić należy źródła ciepła nie tylko w domu, ale również w warsztacie, altance czy domku na działce – dokonać należy tego, wybierając odpowiednią formę deklaracji. Zadeklarować należy też wszelkie występujące źródła ciepła, np. kopciuchy, kotły, kominki czy pompy ciepła.

Szczegółowe regulacje na temat ewidencji zawiera rozdział 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

CEEB

Kary za niezłożenie deklaracji do CEEB

W przypadku niezłożenia deklaracji do ewidencji CEEB osoba, która była zobligowana do jej złożenia, a która nie dopełniła tego obowiązku, może zostać ukarana grzywną do 500 złotych. Dla „spóźnialskich” przewidziana jest możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu, tj. złożenia deklaracji w ewidencji, zanim wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Karę orzeka się w sposób przewidziany przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Czytaj też: Wymiana starych pieców w Białymstoku się opłaca. 500 tys. na dotacje

fot.Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

Synoptyk IMGW: Do końca dnia będzie ciepło i słonecznie


Autor: Sebastian Wroniewski

Czwarta Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa w Licheniu Starym


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ostrzeżenie IMGW: Ostre upały w Polsce. Miejscami nawet 33 st. C


BULT SMOGOWICZE