PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Co dalej z ustawą o prawie łowieckim? Apel KRIR

Co dalej z ustawą o prawie łowieckim? Apel KRIR

Autor: Świat Rolnika 2016-12-06 18:30:06
Co dalej z ustawą  o prawie łowieckim? Apel KRIR

Samorząd rolniczy zaniepokojony zagrożeniem terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o prawie łowieckim skierował w tej sprawie specjalne pismo do premier Beaty Szydło.

Rolnicy długo czekali na nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Liczyli na to, że będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy zakładają m.in., że przychody Funduszu Odszkodowawczego zasili dotacja z budżetu państwa. Ta propozycja ma całkowicie zmienić system pokrywania strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę – samorząd rolniczy wielokrotnie o to wnioskował.

 

Z ustawy okołobudżetowej wynika jednak, że nie zaplanowano środków, które zgodnie z nowelizacją przedmiotowej ustawy miały być jednym z przychodów Funduszu Odszkodowawczego przeznaczonym na wypłatę szacowanych szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne.

 

Ponadto nowelizacja ustawy nałożyła na izby rolnicze obowiązek prowadzenia list rzeczoznawców. Do chwili obecnej delegacja ustawowa nie została wypełniona. Nie przedstawiono również do zaopiniowania projektów aktów prawnych dotyczących wykonania przepisów ustawy, pomimo iż w art. 5 w/w ustawy określono, że wejście w życie tych przepisów ma nastąpić 14 dni od dnia ogłoszenia przepisów ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 roku.

 

W ocenie Krajowe Rady Izb rolniczych niedopuszczalnym jest, aby przepisy nakładające obowiązki na izby rolnicze, nie były konsultowane z Krajową Radą Izb Rolniczych. Stosownie z art. 45 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2016 poz. 1315) organy administracji rządowej mają obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

 

– Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi, termin wejścia w życie tej ustawy jest zagrożony, dlatego też Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do pani premier o pilne prace legislacyjne, które spowodują wejście w życie ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych oraz zabezpieczenie środków z budżetu państwa na ten cel – poinformował Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

krir.pl/Maks Weber/Fot. pixabay.com