PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Chów bydła w Polsce

Chów bydła w Polsce

Autor: Świat Rolnika 2014-05-20 23:27:01
Chów bydła w Polsce

{youtube}gRCyifD3r4s|270|180{/youtube}

Do bydła zaliczamy krowy mleczne, jałówki, opasy i młodzież, czyli cielęta. Chów bydła jest bardzo pracochłonny i wymaga systematyczności, za to bydło nie jest szczególnie delikatne. Wyjątkiem są krowy mleczne, u których niedokładne wykonanie czynności udojowych, lub zły dobór pasz zwykle kończy się zapaleniem wymienia lub podwyższoną liczbą komórek somatycznych w mleku.


Często przy tym spada mleczność krowy, a mleko w czasie leczenia i kilka dni po nie może być odstawiane do mleczarni. Średnia obsada bydła w Polsce wynosi 40 szt. na 100 ha użytków rolnych, co daje 7,3 mln sztuk. Stanowi to 4,4% pogłowia Europy, oraz 0,6% pogłowia światowego (dane z 1999r.). Znacznie wyższą obsadę od nas ma Holandia gdzie obsada wynosi 200 szt./ha, jednak jest to spowodowane małą ilością ziemi użytkowanej rolniczo w tym kraju. Po za tym niewiele odbiegamy od średniej europejskiej. W stosunku do roku 1980 pogłowie bydła w Polsce spadło o ponad 40%. Jest to spowodowane spadkiem opłacalności produkcji rolnej, oderwaniem się od wschodniego rynku zbytu i zalaniem naszego kraju przez produkty z Europy zachodniej.
Hodowla bydła koncentruje się głównie na terenach, gdzie głównym i często jedynym źródłem utrzymania jest rolnictwo, oraz znaczny odsetek gospodarstw stanowią gospodarstwa indywidualne, w których jest wyższa obsada. Wyższa obsada występuje również na terenach, na których występuje znaczne rozdrobnienie gospodarstw. Najwięcej sztuk na 100 ha użytkowanych rolniczo jest w woj. podlaskim (54 szt./100 ha), oraz w woj. małopolskim (53 szt./100 ha). Najwyższa obsada występuje w woj. lubuskim i zachodniopomorskim (poniżej 20 szt./100 ha), ponieważ tam znaczny odsetek gospodarstw stanowią bardzo duże gospodarstwa.
Bydło hoduje się dla mięsa i mleka. Mięso wołowe stanowi 7% ogółu mięsa produkowanego w Polsce. Produkcja mleka w Polsce w 1997r. wynosiła 11,8 mln litrów, co stanowi 5,7% produkcji mleka w Europie i daje nam 6 miejsce. Więcej mleka produkują Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina, oraz W. Brytania. W Polsce na 1 mieszkańca przypada 303 kg wyprodukowanego surowca. Jest to dużo w porównaniu z średnią światową, gdzie na 1 mieszkańca przypada 81 kg. Przeciętna wydajność mleczna polskich krów wynosi 3370 kg rocznie i jest mniejsza niż w wielu państwach Europy, gdzie wydajność mleczna krów często przekracza 5000 litrów. Niska mleczność krów s[powodowana jest głównie złym żywieniem, oraz nie zastosowywaniem dodatków do pasz treściwych. Jedyny plus takiego trawienia to uchronienie przed plagą choroby szalonych krów.