PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Cena za odejście od kwotowania produkcji cukru może być wysoka

Cena za odejście od kwotowania produkcji cukru może być wysoka

Autor: Robert Maj 2015-05-22 00:00:00
Brak grafiki

System kwotowania w rolnictwie wprowadzony przez Unię Europejską powoli odchodzi do lamusa. Wprowadzony został w latach 80-tych ubiegłego wieku, by chronić europejski rynek mleka i cukru przed nadmierną podażą..

System kwotowania w rolnictwie wprowadzony przez Unię Europejską powoli odchodzi do lamusa. Wprowadzony został w latach 80-tych ubiegłego wieku, by chronić europejski rynek mleka i cukru przed nadmierną podażą i nagłym spadkiem cen, co było skutkiem szeroko rozpowszechnionej praktyki przyznawania ulg, subwencji i dopłat w różnych sektorach produkcji rolnej.

Dzięki kwotom produkcyjnym podaż cukru i mleka była dostosowana do popytu na rynku. Niedawne zniesienie kwot mlecznych i uwolnienie produkcji mleka to pierwszy krok jaki Bruksela robi by znieść wszelkie ograniczenia w produkcji rolnej. Dzisiaj plany instytucji unijnych dotyczą zniesienia również kwot cukrowych.

Jak dotąd urzędnicy unijni wydzielają konkretne ilości cukru, jakie dany kraj może wyprodukować w danym roku. Następnie ta pula cukru do wytworzenia jest rozdzielana pomiędzy poszczególne cukrownie, które z kolei wydzielają plantatorom buraków limity, tj. ilość cukru, jaką cukrownia kupi od rolnika po ustalonej wcześnie cenie. 

Wolumen cukru wyprodukowany przez poszczególne kraje unijne jest sprzedawany na wolnym światowym rynku cukru. Ponieważ cena cukru wytworzonego w Europie jest wyższa niż poza Unią, różnica w cenach jest pokrywana przez zakłady cukrownicze i rolników. 

Na początku maja instytucje unijne doszły do porozumienia w sprawie zniesienia kwot cukrowych od października 2017 roku.  Ten zapowiadany krok wzbudza bardzo duże obawy środowiska cukrowniczego.

- Likwidacja limitów w produkcji cukru spowoduje początkowo spadek jego ceny, jak uważają ci, którzy chcą zniesienia kwot. Skutek długofalowy rezygnacji z kwot może być jednak znacznie gorszy. Prawdopodobnie jeszcze zmniejszy się liczba plantatorów, która i tak od czasu wygaszania polskich cukrowni zmniejszyła się kilkukrotnie. Póki co, cukier na światowych giełdach tanieje podobnie jak w Polsce. Średnia cena za 1kg cukru w marketach oscyluje wokół 2-2,20 zł netto. Niska cena jaką płacą cukrownie plantatorom za 1 tonę buraków jest niekorzystna nie tylko dla rolników ale również dla wielkości terenów na których uprawia się buraki cukrowe - mówi Włodzimierz Czarnecki z Witoni.

Autor: Tomasz Kodłubański, fot. MF