PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /ARR promuje polskie smaki!

ARR promuje polskie smaki!

Autor: Świat Rolnika 2016-12-07 15:42:09
ARR promuje polskie smaki!

Rosyjskie embargo oraz ograniczenia eksportowe niektórych państwa utrudniły wywóz produktów ważnych dla naszego rolnictwa i przetwórstwa. Konieczna była dywersyfikacji oraz szukania nowych rynków zbytu. ARR spotęgowała działania promocyjne i informacyjne, by wspomóc wymianę handlową z zagranicą.

Podczas realizowanych działań ARR od lat konsekwentnie stosuje hasło "Poland tastes good" służące umacnianiu pozytywnego wizerunku Polski i polskiej żywności wśród zagranicznych odbiorców oraz ułatwiające identyfikację rodzimych produktów rolno-spożywczych na świecie.

 

W roku 2016 Agencja zorganizowała przedsiębiorcom udział w targach na trzech kontynentach: Sial Canada, Djazagro w Algierii, Sial China, Food Africa Cairo, Iran Food and Hospitality, Food Taipei, Africa’s Big Seven w RPA, Vietfood & Beverage w Wietnamie, Annapoorna World of Food w Indiach, Sial Paris, Prodexpo na Białorusi, Speciality Food Festival w Dubaju oraz Anufood China w Pekinie.

 

W tym roku ARR rozpoczęła również wdrażanie programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach działania 3.3.2 "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

 

– Hasło "Polska smakuje" wykorzystywane jest nie tylko w działaniach promocyjnych skierowanych na rynek zagraniczny, ale również w działaniach realizowanych na rynku krajowym. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie realizowana przez MRiRW oraz ARR kampania promocyjna, prowadzona pod tym hasłem, zachwyciła pielgrzymów. Uczestnikom zaprezentowano dorobek polskiego rolnictwa, jego nowoczesność i innowacyjność, a degustacja obejmowała najlepsze polskie produkty – informuje  Karolina Dziewulska-Siwek rzecznik Agencji Rynku Rolnego.

 

Ze swoimi działaniami Agencja Rynku Rolnego dociera również do konsumentów. Szczególne znaczenie mają programy "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole", które propagują właściwe nawyki żywieniowe u dzieci i młodzieży oraz wspierają konsumpcję.

 

– Polska od lat znajduje się w czołówce beneficjentów i aktywnych uczestników programów. Na rok szkolny 2016/2017 Polska otrzymała z KE trzeci co do wielkości w UE – po Niemczech i Włoszech – budżet na realizację programu "Owoce i warzywa w szkole". Łącznie z wkładem krajowym wynosi on 19,8 mln euro (88 proc. z budżetu UE, 12 proc. z budżetu krajowego). W programie mogą brać udział dzieci uczęszczające do klas I–III szkół podstawowych oraz tzw. zerówek w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2015/2016 w programie brało udział blisko 1,5 mln dzieci z ok. 11,6 tys. szkół spośród 13,5 tys. podstawówek w kraju. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 jest to już 11,8 tys. placówek i ponad 1,3 mln dzieci (98,3 proc. grupy docelowej) – dodaje Karolina Dziewulska Siwek.

 

Program "Mleko w szkole" jest finansowany z trzech źródeł: budżetu unijnego i krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach UE-15, w których program jest realizowany od ponad 20 lat. W roku szkolnym 2015/2016 w programie uczestniczyło ponad 2,6 mln uczniów z 14 tys. placówek oświatowych.

 

– Z myślą o wspieraniu, edukowaniu i motywowaniu polskich przedsiębiorców ARR opracowała Strefę Inspiracji. To projekt dedykowany rolnikom, producentom i eksporterom żywności, a także organizacjom branżowym. Jego celem jest zachęcanie do kreatywnego myślenia oraz podejmowania niestandardowych działań w zakresie komunikacji i promocji. Strefa Inspiracji została uruchomiona podczas targów POLAGRA FOOD 2016, gdzie zorganizowano 13 prezentacji i paneli dyskusyjnych – podsumowuje rzecznik ARR.

 

arr.gov.pl/Maks Weber/Fot. pixabay.com