PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /ARiMR zaprasza KGW do drugiej edycji konkursu rękodzieła

ARiMR zaprasza KGW do drugiej edycji konkursu rękodzieła

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-07-22 16:30:00
ARiMR

ARiMR zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu rękodzieła pt. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”.

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła Agencja oczekuje kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

ARiMR organizuje drugą edycję konkursu rękodzieła

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła Agencja oczekuje kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Konkurs organizowany przez ARiMR trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r. 

– Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 r. poz. 165, 1240)
– Koło może zgłosić do konkursu ARiMR tylko jedną pracę, przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).
– Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego nawiązującego do lokalnych tradycji.
– Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.)

ARiMR

Kryteria oceny nadesłanych prac

Zgłoszenia oceniane będą pod względem:

– jakości i estetyki,
– oryginalności,
– wykorzystania materiałów naturalnych przy tworzeniu pracy,
– możliwości dalszego powielania pracy jako gadżetu do promowania ARiMR.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 28 października 2022 r. na stronie internetowej Agencji.

W pierwszej edycji konkursu zorganizowanej w 2021 roku wzięło udział 291 kół gospodyń wiejskich. Zwyciężyło KGW Jarzębina, które otrzymało m.in. lodówkę oraz kuchnię gazową. Drugie miejsce zajęło KGW Giedlarowa. W ręce Pań trafiły ekspres do kawy i dwa parowary. Trzecie miejsce przypadło w udziale KGW Brzeźno, Panie otrzymały bemar elektryczny i gofrownicę. ARiMR wyróżniło 27 kół gospodyń wiejskich, którym przekazano m.in. lodówki turystyczne oraz gofrownice.

Czytaj też: Henryk Kowalczyk: „Bitwa Regionów” to promocja polskiej żywności

gov.pl