PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /ARiMR: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją rolnictwa i leśnictwa

ARiMR: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją rolnictwa i leśnictwa

Autor: Robert Maj 2015-05-25 00:00:00
Brak grafiki

Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego...

Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego.

ARiMR, która jest odpowiedzialna za realizację PROW 2014 - 2020, podpisze z tymi podmiotami umowy, w których są określone zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

Uroczyste podpisanie umów przez Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa i marszałków województw oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 12 w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przy ul. Poleczki 33, sala A014. W wydarzeniu tym wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zarządza PROW 2014-2020.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

• Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);
• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);
• Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

W przypadku Agencji Ryku Rolnego delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

• Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
• Współpraca.

źródło: ARMiR, fot. MF