Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2014-06-04 11:16:14

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego – Dyrektywy i decyzje UE

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego – Dyrektywy i decyzje UE

 

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego – Dyrektywy i decyzje UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/770/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności oraz uchylenia decyzji 2004/858/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do wprowadzenia nowego procesu obróbki w celu inaktywacji wirusa pryszczycy w produktach mięsnych oraz w odniesieniu do warunków przywozu z obwodu kaliningradzkiego w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4970)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/642/UE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji i uchylająca decyzję 89/449/EWG zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5302)

Decyzja wykonawcza Komisji 2003/417/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 2002/99/WE ustanawiającej przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie dodania zabiegu w celu wyeliminowania niektórych zagrożeń dla zdrowia zwierząt związanych z mięsem

Decyzja Komisji 2013/302/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/249/UE z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/898/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

Decyzja Komisji 2011/131/UE z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia Fidżi do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Decyzja Komisji 2011/9/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w zakresie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakładów w Rumunii

źródło: EUROLEX, fot.: KE


Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.