Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 2017-03-22 14:48:18

Bez wody nie ma życia – Światowy Dzień Wody w Roku Rzeki Wisły

Bez wody nie ma życia – Światowy Dzień Wody w Roku Rzeki Wisły

Z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody oraz trwającego Roku Rzeki Wisły w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa, którą otworzyli prof. Jan Szyszko, minister środowiska  i Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody oraz trwającego Roku Rzeki Wisły w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa, którą otworzyli prof. Jan Szyszko, minister środowiska  i Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

 

– W przypadku wielu krajów, w tym Polski, należy się spodziewać, że zasoby wodne spełniające kryteria zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i do celów gospodarczych będą wręcz głównym czynnikiem limitującym rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, a także bezpośrednio wpływającym na stan zdrowotny społeczeństw

 

– podkreślił minister  Jan Szyszko.

Obchodzony 22 marca Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jego celem jest uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą zmniejszanie się jej zasobów. Jego tegoroczna edycja obchodzona jest pod hasłem „Why waste water?”. Stara się zwrócić uwagę na kwestie dotyczące niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, a także konieczność zmniejszania zużycia wody i ponownego jej wykorzystywania, co jest szczególnie istotne w kontekście prognozowanych zmian klimatycznych.

 

– Ważne jest właściwe zarządzanie zasobami wodnymi podczas jej całego cyklu obiegu: od ujęcia wody słodkiej, poprzez uzdatnianie, dystrybucję, użytkowanie i gromadzenie, poprzez jej oczyszczanie i ponowne użycie oczyszczonych ścieków, aż po jej ostateczny powrót do środowiska o takiej jakości, która umożliwia jej ponowne wykorzystanie

 

– zaznaczył Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Minister przypomniał również, że rok 2017, zgodnie z uchwałą Sejmu RP, obchodzimy w Polsce jako Rok Rzeki Wisły. Wydarzenie to zostało ustanowione w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na rzece Wiśle. Dorzecze Królowej Polskich Rzek ma bardzo duże znaczenie dla społeczeństwa polskiego pod względem kulturowym, społecznym, a przede wszystkim dla zrównoważonego rozwoju.

W Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej. Przedmiotem rozmów była gospodarka wodna, a efektem jest wspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, które przyjęli ministrowie ds. gospodarki wodnej państw V4+ oraz Bułgarii i Rumunii. W oświadczeniu ministrowie zgodzili się m.in., że podstawę właściwego i zrównoważonego gospodarowania wodami  stanowi zarządzanie zlewniowe zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Uczestnicy spotkania zwrócili ponadto uwagę, że zasoby wody w Europie zmniejszają się, natomiast zwiększa zapotrzebowania na wodę oraz nasilają się ekstremalne zjawiska hydrologiczno-meteorologiczne, tj. powodzie czy susze.

 

– Wspólnie z ministrami V4+ jesteśmy przekonani, że kwestie związane z zarządzaniem zasobami wodnymi w Europie stają się coraz bardziej istotne, a jej niedobór w przyszłości oraz skutki katastrof naturalnych mogą powodować coraz groźniejsze konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne

 

– podkreślił minister Jan Szyszko.

Oprócz tego ministrowie zaznaczyli, że w obliczu wyzwań spowodowanych rosnącą presją na zasoby wodne i zmianami klimatu w Europie, niezbędne jest wyznaczanie ambitnych celów, tj.  zapewnienie wody w odpowiedniej ilości oraz jakości zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Podkreślono jednocześnie, że działania te powinny być dostosowane do regionalnych możliwości, w związku z różnymi warunkami geograficznymi, środowiskowymi, hydrologicznymi oraz klimatycznymi. Zwrócono również uwagę na konieczność integracji obecnej polityki wodnej z innymi politykami UE.

Ministrowie wezwali Komisję Europejską do stworzenia odpowiedniej koordynacji pomiędzy celami zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną a innymi odpowiednimi sektorami zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zobowiązali się współpracować na forum UE w przyszłości, tak aby wspólne stanowisko państw zostało uwzględnione w pracach nad rewizją Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz w innych dokumentach mających wpływ na kształtowanie się polityki wodnej UE.

Wieńcząc spotkanie wiceminister środowiska, Mariusz Gajda oraz dr. László Felkai, wiceminister spraw wewnętrznych Węgier, podpisali Memorandum o Współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej.

Dokument obejmuje takie obszary współdziałania, jak m.in. opracowanie i wdrożenie przepisów w zakresie gospodarki wodnej oraz wspólne uzgadnianie kwestii związanych z unijną polityką wodną. Strony będą także wdrażać i wymieniać się strategiami w kwestiach będących przedmiotem Memorandum. Ponadto Ministerstwo Środowiska Polski oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier będą współpracowały na rzecz edukacji i budowania świadomości lokalnej na temat zintegrowanej gospodarki wodnej.

Porozumienie dotyczy także współpracy technicznej. Obejmuje ona m.in. prowadzenie zintegrowanej gospodarki w skali dorzecza, w tym wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznego gospodarowania na obszarach dorzeczy.

 

– Ważnym elementem naszej współpracy będzie monitorowanie i zarządzanie jakością wody, a także zarządzanie ryzykiem powodzi i suszy. Chcemy także współdziałać na rzecz  gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, a także oczyszczania ścieków

 

– podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Przy wdrażaniu memorandum, strony zapewnią współpracę między swoimi odpowiednimi jednostkami administracji państwowej, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, jednostkami i instytutami technologicznymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami z obydwu krajów w niezbędnych sytuacjach. Dokument wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywało przez 5 lat. Następnie zostanie automatycznie przedłużone o kolejne pięcioletnie okresy.

 

mos.gov.pl/KB/pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.