Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 2014-09-03 06:02:30

Banki i ubezpieczyciele zdaniem klientów są najgorsi

Banki i ubezpieczyciele zdaniem klientów są najgorsi

 

Dwa pierwsze kwartały 2014 r. wskazują, że klienci częściej skarżyli się na działalność banków
niż na działalność zakładów ubezpieczeń. W ubiegłych latach więcej zastrzeżeń odnosiło się do
działalności zakładów ubezpieczeń.

W pierwszej połowie 2014 r. liczba skarg na działalność sektora bankowego wzrosła nieznacznie,
bo o 4,3 proc. Jednak ich udział w ogólnej liczbie skarg był największy i wyniósł 53 proc.
Podobnie jak w poprzednich okresach, zdecydowana większość zastrzeżeń dotyczyła działalności
banków komercyjnych.

W przesłanych w pierwszym półroczu skargach klienci najczęściej podnosili kwestie związane z
jakością obsługi. Zastrzeżenia budziła niekompetentna obsługa klienta oraz brak informacji o 2
produktach lub usługach oferowanych przez bank lub nierzetelne udzielanie informacji o
produktach ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym. Klienci skarżyli się także na brak
odpowiedzi w związku ze złożonymi reklamacjami lub na wydłużony termin ich rozpatrywania.
Część skarg stanowiły też zastrzeżenia odnoszące się do obsługi rachunków, w tym ich
blokad na skutek egzekucji komorniczych czy też nieterminowej realizacji przelewów. Skargi
wpływały także od kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy skarżyli się na sprzedaż
wierzytelności firmom zewnętrznym, brak aktualizacji informacji w Biurze Informacji Kredytowej
oraz sposób realizacji całkowitej spłaty kredytu.

Opieszałość i niewypłacanie

Pierwsza połowa 2014 r. przyniosła spadek liczby skarg na działalność sektora ubezpieczeń. W
ujęciu rocznym odnotowano ich o 18 proc. mniej. W sumie do UKNF wpłynęło w tym czasie
1989 skarg, co stanowi prawie 40 proc. ogółu skarg. Spośród nich 1485 dotyczyło
funkcjonowania zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, a 269 odnosiło
się do działalności zakładów ubezpieczeń na życie. Złożono także 199 skarg na działalność
oddziałów zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE oraz 36 skarg na agentów i
brokerów ubezpieczeniowych.

Podobnie jak w poprzednich okresach, zastrzeżenia zawarte w skargach dotyczących
ubezpieczeń osobowych i majątkowych, odnosiły się do kwestii wysokości wypłacanych
odszkodowań, opieszałości w ich wypłacie oraz odmowy wypłaty. Istotny jednak w pierwszych
sześciu miesiącach 2014 r. jest spadek liczby skarg, który wyniósł 22-proc. w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

W przypadku ubezpieczeń na życie (dział I) najwięcej skarg dotyczyło wartości wykupu
polisy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, kwestii związanych z prowadzeniem
przez ubezpieczycieli polityki informacyjnej w zakresie przedstawiania oferty produktu oraz
odmowy wypłaty świadczenia.

Usługi wiele do życzenia

Od stycznia do czerwca 2014 r. na podmioty prowadzące działalność w sektorze kapitałowym
wpłynęło 190 skarg, o blisko 19 proc. mniej niż przed rokiem.

Istotny spadek skarg zauważalny był szczególnie w I kw. 2014 r. i wyniósł 41 proc. w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Przede wszystkim spadła liczba zastrzeżeń zgłoszonych
na działalność firm inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, a te, które wpłynęły,
dotyczyły m.in. jakości świadczonych usług, realizacji zleceń, wyceny jednostek uczestnictwa i
sposobu prowadzenia polityki inwestycyjnej. W przypadku skarg na działalność spółek
publicznych, większość z nich dotyczyła realizacji uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy i
kursu notowań instrumentu finansowego.

SKOK-i też nie są bez winy

W omawianym okresie do UKNF wpłynęło 118 skarg na działalność spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), co stanowi wzrost o 7 proc. wobec pierwszego półrocza
2013 r. Najwięcej skarg dotyczyło działalności kas związanej z udzielaniem kredytów
konsumenckich i pożyczek. Członkowie kas wnosili zastrzeżenia także, co do jakości obsługi
klientów oraz obsługi rachunków.

Płatności nieterminowe

W pierwszym półroczu 2014 r. do UKNF wpłynęły 22 skargi na nieprawidłowości w zakresie
świadczenia usług płatniczych przez podmioty inne niż banki. To o prawie połowę mniej niż
przed rokiem. Problemy poruszane w skargach miały charakter indywidualny i dotyczyły w
głównej mierze realizacji usług przelewów, w tym terminowości ich realizacji, sposobu
rozliczenia transakcji oraz postępowania reklamacyjnego.

OFE prawie bez znaczenia

W pierwszych kwartałach 2014 r. liczba skarg w sektorze OFE utrzymuje się na zbliżonym
poziomie jak w roku poprzednim. W sumie wpłynęło ich 20, o jedną więcej niż przed rokiem.
Zgłaszane w nich problemy miały charakter indywidualny.


Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.