Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Daria Przeworska 04-02-2020 14:30:39

133 mln złotych na zwalczanie ASF. Na co będą pieniądze?

zwalczanie ASF

Na zwalczanie ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) przeznaczone zostaną 133 miliony złotych w 2020 roku. Tyle będzie kosztowała realizacja na terenie Polski rządowego programu zwalczania Afrykańskiego Pomoru świń (ASF).

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zakłada , że jego finansowanie odbywać się będzie ze środków budżetowych określonych jako rezerwa celowa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Zwalczanie ASF będzie wspierane ze środków UE

Jak poinformował prezes zarządu Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej, program zwalczania ASF będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku na ten cel ma być przekazane 133 mln złotych. Strona polska zapowiedziała złożenie wniosku o współfinansowanie ze środków UE w wysokości prawie 23 mln złotych, co stanowi 75% szacunkowych wartości kosztów kwalifikowalnych przedmiotowego programu na bieżący rok.

Pieniądze na zwalczanie ASF

Zgodnie z rozporządzeniem, za realizację programu mającego na celu zwalczanie ASF odpowiedzialne są organy Inspekcji Weterynaryjnej poprzez powiatowych oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii, a także Głównego Lekarza Weterynarii. W ramach programu będzie można podjąć działania polegające na badaniach laboratoryjnych w kierunku ASF - w tym pobieranie próbek i ich transport. Finansowanie ma być przeznaczone także na zakup kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików oraz zakup wag hakowych. Na zwrot kosztów mogą liczyć pozyskujący samice przelatki i starsze samice dzika w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz na innych obszarach, na których jest prowadzony odstrzał sanitarny. Pieniądze mogą być przeznaczone również na ubój lub zabicie świń na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym.

Specustawa ws. ASF przyjęta przez Senat. Telus: Prezydent może to podpisać lada dzień

Finansowanie ma być przeznaczone również na działania powiatowego lekarza weterynarii: pobieranie próbek, kontrole w gospodarstwach pod kątem bioasekuracji, usuwanie zwłok padłych dzików, unieszkodliwienie tusz dzików pozyskanych w ramach polowań lub odstrzału sanitarnego. Pieniądze mają służyć także wypłacie środków za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików oraz wzmocnienie środków bioasekuracji na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Ukrainą i Białorusią.

Program zwalczania ASF przewiduje także dofinansowanie organizowanych w ramach Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego akcji poszukiwania padłych dzików w zakresie zapewnienia: sprzętu i materiałów do właściwej bioasekuracji, sprzętu i materiałów do pobierania próbek do badań, zwrotu kosztów dojazdu na miejsce poszukiwań, posiłków i napojów, oraz środków ochrony przeciw owadom.

ASF na celowniku

Finansowanie obejmuje również prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów: prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych, straży, inspekcji i innych służb oraz społeczeństwa, obejmującej rozpowszechnienie informacji o: zagrożeniu ASF w taki sposób, aby te podmioty niezwłocznie zawiadamiały o podejrzeniu wystąpienia ASF zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i sposobie zawiadamiania właściwych organów o podejrzeniu wystąpienia ASF, objawach zakażenia wirusem ASF, ryzyku, jakie niesie wprowadzanie produktów wieprzowych do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, w tym w szczególności wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów pochodzenia wieprzowego spoza tego terytorium, metodach bezpiecznego unieszkodliwiania padłych dzików lub dopuszczalnych sposobach zagospodarowania odstrzelonych dzików, obowiązku zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku znalezienia padłego dzika, wymaganiach dotyczących bioasekuracji, świadczących usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów lotniczych i portów morskich, oraz dla operatorów biur podróży i podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie, mającej na celu przekazanie wiedzy na temat ASF.

Jak z ASF radzą sobie inni?

Podczas gdy działalność organizacji ekologicznych w Polsce skupiła się na obronie dzików, co uniemożliwiło skuteczną walkę z ASF, Niemcy podejmują działania prewencyjne, które mają uchronić hodowle zachodnich sąsiadów przed chorobą. Czy ekolodzy będą protestować przeciwko odstrzałowi dzików w Niemczech? Minister ds. ochrony konsumenta Ursula Nonnemacher poinformowała, że Brandenburgia rozważa ustawienie na granicy z Polską moblinych ogrodzeń, które miałyby powstrzymać wędrówkę dzików. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach. Niemieccy eksperci spotkali się z przedstawicielami polskich samorządów będących w administracyjnym sąsiedztwie.

Najpierw Holandia, teraz Hiszpania. Rolnicy zablokowali drogi ciągnikami

Alarm w Niemczech podniósł się po tym, jak odkryto przypadek zachorowania na afrykański pomór świń w województwie Lubuskiem. Niemal natychmiast nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali o intensyfikacji polowań na dziki, a także nakaz pobierania próbek z każdego martwego dzika. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco przez drony i kamery termowizyjne zainstalowane wzdłuż granicy. Co ciekawe, działania podejmowane przez stronę niemiecką nie wzbudziły jak do tej pory zastrzeżeń ekologów, co miało miejsce w Polsce.

polskieradio24.pl, dw.com/Fot. Pixabay


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.