Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Anna Kołcon 2016-10-06 12:16:34

ASF. Co państwo robi w tej sprawie?

ASF. Co państwo robi w tej sprawie?

Hodowcy trzody chlewnej, z terenów, na których wystąpiła choroba ASF, są w bardzo trudnej sytuacji. Ponoszą straty finansowe. Nie mogą sprzedać zwierząt, które przerastają i już powinny trafić do rzeźni. Według nich niezbędna jest interwencja ze strony państwa. Konieczne są rozwiązania, które pozwolą złagodzić skutki występowania wirusa, a także zapobiegną jego rozprzestrzenianiu.

 

Pierwszy przypadek wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) wykryto w Polsce 17 lutego 2014 roku. Od tego momentu odnotowano w naszym kraju 23 ogniska ASF u trzody chlewnej, z czego 20 od czerwca tego roku. Liczba ognisk w poszczególnych województwach to: w podlaskim – 16; lubelskim – 5; w mazowieckim – 2. Do dnia 29 września 2016 stwierdzono łącznie 112 przypadków występowania choroby u dzików: w 2014 – 30; w 2015 – 53; w 2016 – 29.

 

Od listopada 2015 roku podejmowane są liczne działania związane z ASF. Na terytorium całej Polski prowadzony jest stały monitoring w kierunku ASF – z największą intensywnością na obszarach objętych restrykcjami. Wzmocniono terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej. Zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia działań w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Oddelegowano dodatkowych pracowników do pracy w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii. Inspekcja a przeprowadza akcje likwidacji ognisk ASF (usypianie świń, utylizacja zwłok, dezynfekcja gospodarstwa.

 

Państwowym Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczym w Puławach wykonywał blisko 67 tysięcy badań wirusologicznych, serologicznych oraz badań związanych z sekwencjonowaniem genomu wirusa ASFV (epidemiologia molekularna). W żadnym innym miejscu na świecie nie zbadano w 2016 tak dużej liczby próbek w kierunku ASF.

 

Ustawy

 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisana przez Prezydenta RP 9 września 2016. Dokument ma pomóc rolnikom w sprzedaży zdrowych tuczników z tzw. stref zagrożonych. Każda świnia, która zostanie zakupiona, będzie przebadana, ale jej mięso nie trafi bezpośrednio do handlu, lecz będzie przerobione w temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza. Nowe przepisy przewidują skup, po cenach rynkowych około stu tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Zakłady, które podejmą się produkcji konserw z mięsa świń ze stref z ograniczeniami, będą miały zagwarantowany ich wykup przez instytucje z sektora finansów publicznych. Będzie ono zamawiane z pominięciem prawa zamówień publicznych.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Podpisana przez Prezydent RP 29 września. Prac legislacyjnych w tym zakresie podjęto, by uszczegółowić przepisy oraz poszerzyć wachlarz działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się. Nowy dokument ma ułatwić w przyszłości działania Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: sanitarny odstrzał dzików; ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem; przestrzeganie zasad bioasekuracji. Dokument określa również zasady rejestracji świń oraz zgłaszania przemieszczeń, sprzedaży, upadków zwierząt (w warunkach normalnych i w czasie występowania choroby zakaźnej).

 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 7 stycznia 2016 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium RP „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”(Dz. U. poz. 70).

 

W dniu 19 lutego 2016 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Na części terytorium Polski wzdłuż wschodniej granicy realizowany jest odstrzał sanitarny dzików. Zaplanowano odstrzał 7710 sztuk. Do 19 września odstrzelono 5255 zwierząt.

 

24 czerwca 2016 r. z polecenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rozpoczął działania Zespół Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczy podsekretarz stanu Ewa Lech. Do zadań należy stałe monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji zaangażowanych w zwalczanie ASF, na czele z Inspekcją Weterynaryjną.

 

W dniu 29 lipca 2016 r wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. 2016 poz. 679), a także Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. 2016 poz. 1153). Dwukrotna nowelizacja rozporządzenie dała rolnikom z województwa podlaskiego dodatkową szansę na dobrowolne wycofania się z produkcji świń za odszkodowaniem i 3 letnią rekompensatą.

 

12 sierpnia 2016 r. weszło w życie Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbył się 18 sierpnia. Zespól zajmuje się monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ponadto organ pomocniczy Rady Ministrów przygotuje propozycje działań, jakie powinny być podjęte przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe. 18 sierpnia 2016 r.

 

Dnia 22 sierpnia 2016 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. 2016 poz. 1364) Dzięki zmianie możliwe są aktywne poszukiwania dzików na obszarze wzdłuż wschodniej granicy.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz.1566). Rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji 2016/1452/UE z dnia 2 września 2016 dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. L 237 z 03.09. 2016 r., str.I2). Decyzją tą Komisja Europejska zobligowała Polskę do wyznaczenia na jej terytorium obszarów, na których stosowane będą odpowiednio środki wprowadzane w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754), zwłaszcz środki mające na celu ograniczenie przemieszczania i transportu świń z tych obszarów.

 

Działania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, skierowane do przedstawicieli Służ Państwowych i obywateli

 

Pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną, Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną następuje współpraca i wymiana informacji w zakresie zapobiegania nielegalnemu obrotowi żywymi zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i odpadami pochodzenia zwierzęcego. Inspekcję Weterynaryjną prowadzi szkolenia w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Uczestniczą w nich przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, ARiMR, władz samorządowych oraz Izb Rolniczych. Na stronach internetowych GIW, MRiRW, PIW-PIB w Puławach umieszczane są materiały informacyjnych na temat ASF.

 

Działania planowane i będące w trakcie realizacji

 

• Planowana jest zmiana obowiązującego programu bioasekuracji w związku z powiększeniem się obszarów objętych restrykcjami (Zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w celu zapewnienia środków finansowych na rok 2017).

 

• Trwają prace nad zmianą Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie na rok 2016.

 

• Opracowywany jest programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie na rok 2017.

 

• Nowelizowane jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. Projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zmiana dotyczy odstępstw od ogólnych zakazów przemieszczania świń i produktów, które dadzą możliwość przemieszczania zwierząt i produktów pomiędzy państwami członkowskimi wymienionymi w decyzji 2014/709/UE. Państwa członkowskie zainteresowane tego typu działaniami będą mogły podjąć decyzję o tym, czy wyrażają zgodę na dokonywanie takich przemieszczeń.

 

www.minrol.gov.pl/AKZ/Fot.Pixabay


Polecane z kategorii Hodowla zwierząt

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.