O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

ARCHIWUM IGR

27-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw zaakceptowana przez KE

Podczas czwartkowej wideokonferencji pt. „Rolnictwo w czasie kryzysu” minister Ardanowski poinformował o sukcesie Ministerstwa Rolnictwa w zakresie negocjacji z Komisją Europejską na temat ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw. Szef resortu rolnictwa odniósł się także do działań pseudoeklogów, którzy próbowali zablokować akcję, w której dziękowano konsumentom za to, że kupują mleko i przetwory mleczne.
W wideokonferencji wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Welz – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii , Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka, Szczepan Wójcik – Instytut Gospodarki Rolnej, Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Witold Choiński – Związek Polskie Mięso, Andrzej Jaworski – Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego, Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności, Janusz Rodziewicz – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Wiesław Różański – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Program prowadzi Monika Przeworska – Instytut Gospodarki Rolnej.

swiatrolnika.info 2023