Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Stanowisko wobec podatku na mięso

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej sprzeciwia się wprowadzeniu dodatkowego „podatku na mięso”

 

W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiać zaczęły się doniesienia dotyczące rozpoczęcia debaty w Parlamencie Europejskim, która miałaby dotyczyć wprowadzenia dodatkowej opłaty dla producentów mięsa. „Rzeczpospolita” donosi, że:

„Opłata, która miałaby przynieść wpływy rzędu 32 mld euro rocznie, miałaby zostać przeznaczona na inwestycje w zrównoważone rolnictwo, m.in. na dotacje czy obniżenie VAT na warzywa i owoce, a także na pomoc dla biedniejszych gospodarstw domowych oraz wspieranie krajów rozwijających się w dostosowywaniu się do zmian klimatu oraz w ochronie lasów i różnorodności biologicznej”

Instytut Gospodarki Rolnej zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim działaniom wymierzonym w dobre imię rolników, a jako takie poczytujemy obarczanie hodowców zwierząt winą za rzekome zmiany klimatyczne. Podobne oskarżenia spowodowały falę protestów rolników w Europie Zachodniej. Inicjatorzy debaty, w opinii Instytutu Gospodarki Rolnej, ulegają zmanipulowanemu przekazowi, którego celem jest ograniczenie spożycia mięsa w myśl pobudek ideologicznych i wyłącznie takich.

Propozycje dotyczące obarczania pewnych branż rolnych dodatkowymi opłatami w celu rozwoju innych zaburzają zasadę równej konkurencji. Instytutu Gospodarki Rolnej nie znajduje żadnych pobudek usprawiedliwiających tę inicjatywę. Sektor produkcji mięsnej jest równoprawnym elementem unijnej gospodarki rolnej. Wobec tego nie ma podstaw ku uprzywilejowanemu traktowaniu rolników zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną. Dodatkowo także sektor upraw pośrednio ucierpiałby z powodu tak znacznego uderzenia w sektor produkcji zwierzęcej ze względu na fakt przeznaczania znacznej części produkcji roślinnej na potrzeby prowadzenia chowu i hodowli zwierząt.

Ograniczenie spożycia oraz produkcji żywności odzwierzęcej przyczyniłoby się także do zwiększenia importu tejże z krajów pozaunijnych przy jednoczesnym osłabieniu pozycji europejskich rolników.

Zapędy względem przeprowadzenia tak inwazyjnej sztucznej ingerencji w zasady konkurencji rynkowej każą przywołać w pamięci najciemniejszy okres nowożytnej historii Europy. Chęć odgórnego kształtowania wyborów konsumenckich i nierównego traktowania producentów jest godna potępienia.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

swiatrolnika.info 2023