Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej ws. Lasów Pogórza Przemyskiego i próby utworzenia na ich terenie tzw. Turnickiego Parku Narodowego

Brak grafiki

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej ws. Lasów Pogórza Przemyskiego i próby utworzenia na ich terenie tzw. Turnickiego Parku Narodowego

Aktywiści organizacji ekologicznych postulują utworzenie na terenie lasów Pogórza Przemyskiego tzw. Turnickiego Parku Narodowego. Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie negatywnie odnosi się do zakusów organizacji Inicjatywy Dzikie Karpaty. IGR sprzeciwia się także formie protestu „hamakowego”, który utrudnia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie prowadzenie prac na terenie lasu gospodarczego. 

Celem właściwie prowadzonej gospodarki leśnej jest znalezienie równowagi pomiędzy dbałością o zasoby przyrody, a możliwością prowadzenia działalności gospodarczej. Lasy Pogórza Przemyskiego są doskonałym przykładem realizacji tego właśnie założenia. Rozwój tego kompleksu leśnego możliwy był głównie dzięki właściwym decyzjom podejmowanym na przestrzeni lat przez leśników z Nadleśnictwa Bircza (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie). Nie dość wspomnieć, że w 1946 roku lasy zajmowały zaledwie 36% powierzchni całkowitej nadleśnictwa, by w roku 2018 osiągnąć lesistość na poziomie 62% – takie dane płyną wprost z analiz Lasów Państwowych. Powyższe dane świadczą o tym, że lasów Pogórza Przemyskiego nie można uznać za lasy naturalne, czego dowodzą badania prof. Wojciech Grodzkiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa, na które powołują się także Lasy Państwowe w oświadczeniu w sprawie omawianej kwestii.

Najcenniejsze obszary lasów Pogórza Przemyskiego, obejmujące stary drzewostan, położone są na powierzchni około 1500 ha, a na wskazanym terytorium nie pozyskuje się drewna. Dodatkowo w Nadleśnictwie Bircza, biorąc pod uwagę ostatnie 50 lat, średni wiek drzewostanu zwiększył się z 69 do aż 87 lat. We wskazanym okresie znacznie zwiększyły się także same zasoby drewna – z 228 m3/ha w 1974 r. do 330 m3/ha w roku 2017.

Także populacja zwierząt, na zagrożenie których wskazują aktywiści, dynamicznie się zwiększa.  Tak np. w latach 1995-2017 populacja niedźwiedzi zwiększyła się z 50 osobników do 219, wilków z 286 osobników do 635, rysi ze 140 do 273 osobników czy żubrów ze 125 do 402 osobników. W ostatni piętnastoleciu, jak wynika z danych Lasów Państwowych, o około ¼ zwiększyła się także populacja ptactwa.

W kontekście powyższych danych nie zachodzi potrzeba utworzenia na terenie Nadleśnictwa Bircza tzw. Turnickiego Parku Narodowego. Instytut Gospodarki Rolnej odradza także przekazywanie datków w ramach akcji „#RatujmySerceKarpat”  organizowanej przez WWF Polska ze względu na brak naukowego uzasadnienia celów przyświecających kampanii.

swiatrolnika.info 2022