Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej wobec protestów rolniczych

Brak grafiki

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej wobec protestów rolniczych

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie wyrazić wsparcie dla protestujących w ostatnich tygodniach rolników. Zdaniem IGR najważniejszą kwestią, która powinna budzić sprzeciw środowisk rolnych, jest realizacja nowej unijnej strategii dla sektora rolnego, czyli Europejskiego Zielonego Ładu.
Przeznaczenie 25 procent gruntów pod produkcję ekologiczną, nierówne traktowanie rolników z różnych zakątków Europy – ze szkodą dla Polski, niesprawiedliwe kryteria przyjęte względem ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, czy cykliczne wyłączenie 10 procent gruntów z użytkowania to poważne zagrożenie dla funkcjonowania krajowego sektora rolnego.

Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej forsowane rozwiązania pogłębią dysproporcje w zakresie poziomu rozwoju gospodarek rolnych występujące między Europą Zachodnią, a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Szczególnie poszkodowana w tym zakresie może być Polska, która w latach 2014-2019 o 25 procent ograniczyła areał upraw ekologicznych. W tym samym okresie w zachodniej części kontynentu wskaźnik ten wzrósł o tę samą wartość. W naszym kraju rokrocznie zmniejsza się także liczba gospodarstw „ekologicznych”. Dzieje się tak dlatego, że Polacy wydają na produkty ekologiczne średnio dziesięciokrotnie mniej niż obywatele państw Starej Unii.

Zagrożenie płynące ze strony Zielonego Ładu połączone z negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa oraz wciąż nieunormowaną sytuacją związaną z epidemiami afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków wywołuje w środowiskach rolnych głębokie wzburzenie.

Instytutu Gospodarki Rolnej wyraża przekonanie, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołoży wszelkich starań celem wypracowania kompromisu korzystnego dla obu stron sporu.

swiatrolnika.info 2022