Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wirusa SARS-CoV-2 na fermie norek w Polsce

Brak grafiki

W związku z wystąpieniem pierwszego przypadku wirusa SARS-CoV-2 na fermie norek w Polsce Instytut Gospodarki Rolnej apeluje o pilną zmianę przepisów, która umożliwi hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania z tytułu utraconego majątku.

 

Aby możliwe było uzyskanie przez hodowców rekompensat, zmianom powinny ulec przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zwalczania SARS -CoV-2 u norek,
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2020 w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (SARS-CoV-2 u norek),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Polska jest największym na świecie producentem skór zwierząt futerkowych i zarazem krajem, w którym zlokalizowana jest największa liczba aktywnych ferm norek amerykańskich na świecie. Potencjalne problemy związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 u żywego inwentarza w tych gospodarstwach mogą doprowadzić do niepowetowanych strat ekonomicznych dla rolników. Mogą one dotyczyć utraty całych stad zwierząt, która przełoży się na brak rentowności gospodarstw. Rolnicy pozbawieni pomocy stracą możliwość zarobkowania, co uniemożliwi im spłatę zobowiązań.

Kwestią sumienności i odpowiedzialności powinno być także wykonanie przynajmniej dwukrotnego badania na obecność wirusa, które pozwoli wykluczyć niezwykle kosztowne w tym przypadku pomyłki.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej w artykule 1, punkcie 3 wprowadziło dodatkowe regulacje związane z hodowlą inwentarza jakim są zwierzęta futerkowe.

Rozporządzenie wymogło na hodowcach m.in. wyposażenie klatek w półkę spoczynkową oraz konieczność zabezpieczenia powierzchni gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta futerkowe za pomocą podwójnego ogrodzenia – jedno z nich musi być wykonane z siatki uniemożliwiające przedostanie się zwierząt i umieszczone w podłożu na głębokości minimum 50 centymetrów, zaś drugie musi być wykonane z litego materiału bez szczelin, a jego wysokość musi wynieść minimum 2 metry.

Nakłady były zróżnicowane względem wielkości i powierzchni gospodarstwa utrzymującego zwierzęta futerkowe. Najmniejsze z ferm, utrzymujące kilka tysięcy zwierząt, musiały liczyć z kosztem inwestycji wynoszącym minimum 40 tys. złotych. W przypadku największych koszt ten wynosił nawet około 600 tys. złotych w przeliczeniu na jedną fermę. W roku 2018, czyli terminie ostatecznym na wprowadzenie ww. regulacji, w Polsce funkcjonowało około 1000 ferm zwierząt futerkowych (według danych GIW). Koszt wprowadzenia nowych regulacji, według szacunków związków hodowców funkcjonujących na terytorium RP, objął całą branże i wyniósł około 240-260 mln zł.

Hodowcy do dziś ponoszą koszty wspomnianych inwestycji, które narzuciły na nich organy państwa. Instytut Gospodarki Rolnej jest zdania, że pozostawianie sektora bez pomocy ze strony organów administracji rządowej jest nieodpowiedzialne i przełożyć się może na pogorszenie sytuacji w innych branżach rolnych ściśle kooperujących z hodowlami zwierząt futerkowych.

 

swiatrolnika.info 2023