Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Brak grafiki

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z wniesieniem do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujące stanowisko:

1. Zaproponowana przez grupę posłów klubu Kukiz ’15 nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomani jest potrzebną i naturalną konsekwencją ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku, kiedy to ustawodawca zezwolił na stosowanie leków powstałych na bazie konopi. Jednocześnie polskie prawo określiło „konopie medyczne” jako ziele konopi innych niż̇ włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż̇ włókniste oraz żywica konopi innych niż̇ włókniste, stanowiący surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Szczęśliwie po wielu latach zabiegów o to, aby tzw. medyczna marihuana stała się legalnym elementem leczenia określonych grup pacjentów w Polsce udało się zliberalizować przepisy krajowe.

2. W obecnym stanie prawnym możliwe jest recepturowanie leków powstałych na bazie konopi. Leki sporządzone z konopi dopuszczane są do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dzisiejsze regulacje przyznają prawo wypisywania recept na leki recepturowe przygotowywane na bazie konopi medycznych wyłącznie lekarzom. Równocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce zakazane jest uprawianie konopi. W efekcie jesteśmy zmuszania do importowania surowca roślinnego niezbędnego do wytwarzania leków recepturowych z państw trzecich (zazwyczaj państw członkowskich UE), które prowadzą uprawy oraz eksport konopi na cele medyczne. Utrzymywanie tego stanu rzeczy wydaje się być uciążliwe dla pacjentów, którzy niejednokrotnie pozbawieni są natychmiastowego dostępu do leków i którzy bardzo często nie mogą sprostać finansowemu wyzwaniu, jakim jest zakup tego typu leków (nie są one refundowane). Takie regulacje są także nieopłacalne z uwagi na finanse państwa i potencjalny dochód z upraw konopi dla celów medycznych.

3. W przedstawionym przez posłów projekcie nowelizacji zaproponowano, aby uprawa konopi oraz zbiór ziela i żywicy konopi innych niż̇ włókniste w celu wytwarzania substancji czynnej (wykorzystywanej do produkcji leków na bazie konopi) mogły być́ prowadzone wyłącznie przez instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Konsekwentnie posłowie postulują wyposażenie ministra rolnictwa w uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów zajmujących się powyższą uprawą.

4. Ponadto projekt tworzy delegację ustawową dla ministra rolnictwa do wydania aktu wykonawczego regulującego środki ostrożności oraz szczegółowe warunki prowadzenia upraw przez instytuty badawcze.

W ocenie Instytutu Gospodarki Rolnej ustawowe umożliwienie prowadzenie w Polsce upraw konopi w celu wytwarzania produktów medycznych jest jak najbardziej pożądane i byłoby urealnieniem przepisów, na mocy których od półtora roku polscy pacjenci mogą być poddani terapii lekowej z wykorzystaniem tzw. medycznej marihuany. Przyjęcie przedmiotowego projektu będzie dla wielu pacjentów likwidacją barier finansowych, które dziś stoją na drodze do pozyskiwania konopi w celach medycznych.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

swiatrolnika.info 2023