Talk icon

ARCHIWUM IGR

28-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Wiceprezes WEI Piotr Palutkiewicz w rozmowie z Instytutem Gospodarki Rolnej wyjaśnił, jakie będą jednak prawdziwe skutki wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Brak grafiki

Polskie rolnictwo znalazło się w trudnej sytuacji w związku ze zmianami, które nakłada na nie Europejski Zielony Ład.

Wymuszenie większej ekologizacji upraw, poprawa dobrostanu zwierząt, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wymagać będą wdrożenia nowych technologii przy gigantycznych nakładach finansowych.

Jak przekonują organizacje zrzeszające rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, Zielony Ład przyniesie Europie spadek konkurencyjności.
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) w specjalnie przygotowanym raporcie „Skutki gospodarcze i bezpieczeństwo żywnościowe wprowadzenia zasad Europejskiego Zielonego Ładu, strategii Od pola do stołu i Na rzecz bioróżnorodności” zauważył, że wprowadzenie Zielonego Ładu będzie powodowało ogromny wzrost cen żywności.
Europejskim Zielony Ład i skutki jego wprowadzenia stały się również przedmiotem raportu „Polskie rolnictwo w przededniu rewolucyjnych zmian. Zadania dla sektora publicznego” przygotowanego przez Warsaw Enterprise Institute.


Wiceprezes WEI Piotr Palutkiewicz w rozmowie z Instytutem Gospodarki Rolnej wyjaśnił, jakie będą jednak prawdziwe skutki wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Unia Europejska jako całość przestanie być konkurencyjna. Państwa europejskie, którym zostaną narzucone wyśrubowane limity, a tym samym koszty, czy to produkcji, czy też dostosowywania się do pewnych wymogów regulacyjnych sprawią, że poszczególne państwa członkowskie przestaną być konkurencyjne w stosunku do krajów, które nie narzuciły sobie takich wymagań jak gospodarki azjatyckie, amerykańskie czy afrykańskie.”

Możemy spodziewać się wzrostu cen produktów na naszym lokalnym rynku.
Zdrożeją np.: podróże, ponieważ transport lotniczy, drogowy, kolejowy zostanie obłożony tzw. ETS’ami, podobnie jak budownictwo mieszkalne, czyli wzrosną opłaty za termomodernizacje budynków. Doświadczymy również wzrostu cen produktów codziennego użytku.”

Koszty pośrednie przeleją się na całą gospodarkę. Będziemy doświadczać wzrostu cen wszystkich produktów, a niektórych z nich w sposób szczególny. Trzeba pamiętać, że konsekwencje poniesie polski rynek pracy.
Branża energetyczna i przedsiębiorstwa korzystają z tzw. Konwencjonalnych źródeł energii. Szybka transformacja i związane z nią wysokie koszta doprowadzą do tego, że coraz więcej energii będziemy musieli importować. Polskie zakłady przestaną być konkurencyjne z uwagi na to, że nie będą wstanie spełnić norm, w zakresie odbioru odpowiedniej ilości wolumenu tzw. Czystej energii.

Wiceprezes WEI Piotr Palutkiewicz w dalszej rozmowie przekonuje, iż wszystkie produkty, które nas otaczają staną się droższe. Wzrosty cen, które obserwujemy na skutek m.in szoku popytowego, będą się zwiększały.

Dbanie o środowisko, w którym żyjemy to nasz moralny obowiązek, lecz postulaty zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie nie rozwiązują problemów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, ponieważ produkcja z krajów Unii Europejskiej zostanie przekierowana do innych krajów i ostatecznie emisja gazów cieplarnianych nie zmniejszy się.

Druga część wypowiedzi pod linkiem: 

https://youtu.be/_ynWdpI7RGo

swiatrolnika.info 2022