Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej do Rządowego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Podatku Akcyzowym - druk sejmowy nr 15

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej zdecydowanie sprzeciwia się rozwiązaniom zaproponowanym w Rządowym Projekcie Ustawy o Zmianie Ustawy o Podatku Akcyzowym.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie stanowić będą kolejne uderzenie w polskich producentów tytoniu do palenia. Polska znajduje się w gronie dziesięciu państw Unii Europejskiej obarczonych najwyższą stawką procentowa w omawianym zakresie. Dodatkowo nowe rozwiązania naruszać będą wypracowywaną od lat i obowiązującą niepisaną zasadę dotyczącą zachowania równowagi cenowej między różnymi kategoriami papierosów.

Z naszym niezrozumieniem spotyka się fakt podwyższenia stawki procentowej do aż 32,05% ceny detalicznej. Podwyższenie stawki kwotowej na papierosy ma wzrosnąć natomiast  z 206,76 zł za 1000 szt. do 228,10 zł. za 1000 szt.

Przychylając się do opinii związków tytoniowych, pragniemy wskazać na negatywne następstwa wprowadzenia nowych regulacji, których konsekwencje definiujemy następująco jako:

  1. uzależnienie wysokości dochodów budżetowych od polityki cenowej producentów i tym samym brak przeiwdywalności tych dochodów,
  2. zachętę do obniżania cen i wojen cenowych – niższa cena detaliczna to niższa akcyza procentowa i VAT,
  3. brak realizacji zdrowotnych funkcji podatku akcyzowego: obniżanie cen = większa dostępność papierosów dla osób młodych lub mniej zamożnych,
  4. brak realizacji wytycznych do art. 6 FCTC WHO – państwa powinny rozważyć wdrożenie systemów podatkowych opartych na systemie podatku kwotowego ponieważ system ten ma znaczną przewagę nad systemami ad valorem. W przypadku systemu opartego na podatku ad valorem palacze poprostu przechodzą na tańsze kategorie cenowe papierosów a te, tanie czy drogie szkodzą tak samo.

Podwyższenie akcyzy kwotową przy jednoczesnym obniżeniu części procentowej była z sukcesem przeprowadziła Łotwa. Tamtejszy resort finansów zakładał w latach 2013 -2015 wzrost dochodów w wyniku reformy o 7,55 mln EUR. W praktyce dochody budżetowe wzrosły o 26,3 miliona EUR.

Rekomendujemy więc pozostawienie stawki procentowej na obecnym poziomie 31,41% zgodnie z rekomendacjami całej branży tytoniowej wynikającym z ostatniego stanowiska przesłanego do Ministra Finansów.

Podwyżka procentowej i kwotowej stawki akcyzy, w myśl projektu, dotknie także rozwijającego się sektora nowatorskich wyrobów tytoniowych o znacznie obniżonej szkodliwości dla zdrowia.

Działaniem pożądanym byłoby podjęcie decyzji o wprowadzeniu podwyżki akcyzy dopiero po ustalonym wcześniej terminie upływającym 1 lipca 2020 r. – w przeciwnym wypadku podejmowane działania mogą okazać się przeciwskuteczne z punktu widzenia budżetu państwa.

Zarówno w przypadku płynów do e-papierosów jak i wkładów tytoniowych do poddwyżka akcyzy na obecnym etapie jest bezcelowa.  Obie kategorie produktów są stosunkowo młode, innowacyjne oraz mają na celu ograniczenie szkodliwości zdrowotnej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nieprocedowanie projektu w obecnym kształcie.

Jacek Podgórski

Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

swiatrolnika.info 2022