Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Nowe wymagania dotyczące wzmocnienia środków bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Brak grafiki

Nowe wymagania dotyczące wzmocnienia środków bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną 

 


21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt, zwane też AHL (z ang. Prawo Zdrowia Zwierząt). Wraz z nim ukazał się także pakiet kilkudziesięciu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego lub KE, wdrażających lub uzupełniających AHL. Nowe prawo zdrowia zwierząt to nie tylko nowe zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt we wszystkich krajach UE, ale także nowe obowiązki i wymagania dotyczące  rolników – hodowców  zwierząt.
Prawo to po 21 kwietnia 2021 r. jest bezpośrednio stosowane w Polsce, tak jak we wszystkich krajach członkowskich Unii, których obowiązkiem jest ich wdrożenie, a także zmiana ustaw i rozporządzeń krajowych jeśli są one sprzeczne z AHL. 

W rozumieniu nowego prawa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt AHL rozp. 2016/429 określenie “zakład”  rozumiane jest jako każde gospodarstwo w którym utrzymywane są zwierzęta, za wyjątkiem zwierząt domowych.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgoda na przemieszczenie trzody chlewnej (czyli między innymi na sprzedaż zwierząt) może zostać wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dopiero po spełnieniu kompletu wymagań. Brak komunikowania rolnikom samej zmiany wymagań uniemożliwia im ich realizację.
Brak wypełnienia wymagań, dla wielu zwłaszcza mniejszych, rodzinnych gospodarstw oznacza brak możliwości sprzedaży wyprodukowanego żywca wieprzowego. Warto zaznaczyć, że problemy te będą dotyczyły gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, znajdujących się w strefie i chcących sprzedać trzodę chlewną dokonując przemieszczenia świń poza strefę. 

Problemy ze sprzedażą trzody chlewnej na terenie stref, które obecnie obejmują blisko 50% Polski doprowadzić mogą do nadmiaru surowca w strefach oraz jego niedoboru poza strefami. W konsekwencji zakłady mięsne zlokalizowane poza strefami, dla utrzymania poziomu produkcji zmuszone będą do importu wieprzowiny spoza Polski. Bez wątpienia jest to znaczący krok, w kierunku upadku wielu mniejszych polskich gospodarstw zajmujących się utrzymywaniem trzody chlewnej.

Brak jasnego stanowiska polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brak działań ministerstwa ukierunkowanych na ustanowienie przez Komisję Europejską  okresów przejściowych dla Polski- a na takie okresy  mogłaby zgodzić się wyłącznie Komisja Europejska połączona z brakiem komunikowania rolników budzi niezrozumienie i niepokój.

 

 Poniżej przedstawiamy treść załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego  Komisji (UE)2021/605 zawierającego opis ustanawiający szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

 

swiatrolnika.info 2023