Talk icon

ARCHIWUM IGR

28-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Krzysztof Jurgiel o WPR

Brak grafiki

Krzysztof Jurgiel to jeden z nielicznych europosłów z Polski, którzy głosował przeciw rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych WPR Com(2018)392. Jak przekonuje były wiceminister rolnictwa, przyjęte rozporządzenie zostało oparte na dotychczasowym systemie dopłat bezpośrednich dla rolników, opartym na niesprawiedliwym i dyskryminującym niektóre państwa członkowskie.

Jak zauważył rozmówca Instytutu Gospodarki Rolnej, nierówność jest sprzeczna z ustawionym w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazem dyskryminacji kogokolwiek z uwagi na przynależność państwową.

„W momencie wstąpienia do Unii Europejskiej Polska uzgodniła niekorzystne i dyskryminujące warunki uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej, czyli nierówna konkurencja między polskimi rolnikami a rolnikami starej piętnastki.

W 2012 r. rządziła koalicja PO-PSL. Jako przewodniczący komisji przygotowałem uchwałę Sejmu ws. Finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. Sejm przyjął stanowisko, w którym apeluje do Komisji Europejskiej i organów Unii Europejskiej o wyrównanie dopłat. Niestety w latach 2014-2020 nadal byliśmy dyskryminowani”

Mówił w rozmowie z Instytutem Gospodarki Rolnej Krzysztof Jurgiel.

„Komisja Europejska podnosi argument, że w Polsce nie ma demokracji i praworządności. Pytam więc dlaczego nasi rolnicy są dyskryminowani przez Unię Europejską ze względu na państwowość. Aby dać wyraz niezadowoleniu i pokazać jak nasi rolnicy są dyskryminowani, nad jednym rozporządzeniem zagłosowałem przeciw”

Wyjaśnił Krzysztof Jurgiel.

„Nasi rolnicy otrzymują średnio ok. 240 euro za hektar. Tak został to ustalone. Średnia europejska wynosi 270. Kraje takie jak Niemcy, Francja mają ok. 350 euro. To wszystko ma wpływać na koszty.
Nasz rolnik ma żyć gorzej? Wszystko odbywa się kosztem rolnika. Dlatego głosowałem w taki sposób. Sprzeciwiam się takiemu działaniu”

Dodał.

Część druga wypowiedzi pod linkiem: 

https://youtu.be/eZf5-3zNikI

swiatrolnika.info 2022