O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Instytut Gospodarki Rolnej w obronie wiceministra nauki i edukacji Tomasza Rzymkowskiego

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej w obronie wiceministra nauki i edukacji Tomasza Rzymkowskiego 

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie wyrazić poparcie dla Tomasza Rzymkowskiego, który oficjalnie sprzeciwił się nadużyciom w postaci indoktrynacji pseudoekologicznej dzieci. Pod koniec marca „Nasz Dziennik” przekazał informację, jakoby Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowywało się do weryfikacji kolejnej części podręczników – w tym do nauczania początkowego klas I-III. Niepokój resortu wzbudziły treści umieszczone w jednym z podręczników, w którym wyszczególniono przypadki łamania tak zwanych „praw zwierząt”.

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie podkreślić, że pojęcie „praw zwierząt” nie funkcjonuje w naukach prawnych, a wyłącznie – jako pokłosie wieloletnich działań aktywistów antyhodowlanych – w obiegu społeczno-medialnym.

Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie przejawy niewłaściwego traktowania zwierząt są godne potępienia i jako takie powinny być karane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Nie znaczy to jednak, że należy wspierać próby wpajania najmłodszym pokoleniom idei lewicowych, które spychają człowieka do roli bytu przedmiotowego. Ideologia mająca na celu humanizację zwierząt i dehumanizację człowieka jest sprzeczna z kulturowym dziedzictwem Europy.

Ataki mające na celu dyskredytację ministra Rzymkowskiego pokazują, że pojęcie „praw zwierząt” wykorzystywane jest przez lewicowy front ideowy jako jeden z filarów niezbędnych do prowadzenia rewolucji ideologicznej.

W pełni zgadzamy się ze słowami Tomasza Rzymkowskiego, który powiedział, że: „Obowiązkiem człowieka jest troska o zwierzęta. Zwierzęta nie mają podmiotowości prawnej, nie mają zdolności do czynności prawnych, natomiast to człowiek jest czynnikiem, który dręczy zwierzęta, w niewłaściwy sposób się nimi opiekuje, więc mówienie o prawach zwierząt i eliminacja człowieka jest falsyfikacją rzeczywistości i szkodzi dobrostanowi zwierząt”.

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie jeszcze raz stanowczo potępić ataki wymierzone w ministra Rzymkowskiego i zapewnić, że nie ustanie w walce o zachowanie ładu przyznającemu człowiekowi prymarną rolę względem innych istot.

swiatrolnika.info 2023