O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Instytut Gospodarki Rolnej przeciw umowie UE – Mercosur!

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej przeciw umowie UE – Mercosur!

Komisja Europejska dąży do podpisania skrajnie niekorzystnej dla sektora wołowiny, sektora produkcji cukrowniczej, producentów pszenicy czy etanolu umowy na linii Unia Europejska – Mercosur. Instytut Gospodarki Rolnej jest przekonany, że negocjowane warunki porozumienia – którego finalizację planuje się wraz z końcem lipca – będą fatalne w skutkach zarówno dla polskiego jak i – szerzej – unijnego rolnictwa.

Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, czyli państwa będące dziś jedynymi pełnoprawnymi członkami Wspólnego Rynku Południa legitymują się łącznym PKB na poziomie 2,2 biliona EUR oraz liczbą 260 mln obywateli. Jest to odpowiednik ponad połowy liczby ludności Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisami umowy wprowadzone miałyby zostać kolejne przepisy liberalizujące prawo eksportowe obejmujące kierunek Ameryka Południowa – Unia Europejska. W największym stopniu planowane regulacje dotknąć mogą prężnie rozwijającego się sektora produkcji wołowiny. Już dziś kraje Mercosur zagospodarowują 74% wspólnotowego importu wołowiny, co przekłada się na wolumen 246 tys. ton wołowiny rocznie.

Biorąc pod uwagę niższe koszty produkcji w Ameryce Południowej, swoimi decyzjami Komisja Europejska doprowadzi do wyparcia z unijnego rynku europejskich producentów na rzecz dostawców z Argentyny, Urugwaju, Brazylii i Paragwaju, zmuszając rodzimych producentów do wybierania mniej intratnych kierunków eksportu.

Związki, grupy i zrzeszenia skupiające polskich producentów bydła mięsnego niejednokrotnie informowały o niespełnianiu przez kraje Mercosur – w szczególności Brazylię – unijnych standardów związanych z brakiem możliwości identyfikacji mięsa, prowadzenia transparentnych kontroli bezpieczeństwa żywności, weryfikacji przestrzegania standardów dobrostanowych oraz dbałości o ochronę środowiska. W samej tylko Brazylii pogłowie bydła wynosi ponad 230 mln sztuk.

Postawa Komisji Europejskiej – w opinii Instytutu Gospodarki Rolnej – wskazuje wprost na nieodpowiedzialność urzędników związaną choćby z nieuwzględnieniem wciąż realnego widma Brexitu. Wielka Brytania jest istotnym rynkiem wołowiny zarówno ze względu na jej spożycie jak i produkcję. Oba czynniki – Brexit oraz umowa z Mercosur – prowadzone jednocześnie, doprowadziłyby do destabilizacji unijnego rynku wołowiny.

Ze względu na ogromny potencjał produkcyjny Wspólnego Rynku Południa spodziewać należy się też w przyszłości zagrożeń występujących w innych sektorach rynku rolnego: drobiarskim, producentów trzody chlewnej czy pasz.

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie jeszcze raz wskazać na szkodliwy charakter planowanych regulacji. Obniżenie barier celnych w handlu z Mercosur przyniesie negatywne skutki zarówno dla producentów żywności jak i dla samych konsumentów, którzy decyzjami Komisji Europejskiej, narażeni zostaną na spożywanie żywności niewiadomego – według unijnych przepisów – pochodzenia.

Tym samym Instytutu Gospodarki Rolnej wzywa Komisję Europejską do zaniechania prowadzenia rozmów z krajami Wspólnego Rynku Południa. Apel ten kierowany jest w szczególności do polskich polityków i urzędników funkcjonujących w ramach struktur Komisji Europejskiej, którym szczególnie bliska powinna być stabilna przyszłość polskiego rynku rolnego.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

swiatrolnika.info 2023