Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Instytut Gospodarki Rolnej popiera budowę stopnia wodnego w Siarzewie

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej popiera budowę stopnia wodnego w Siarzewie

Staraniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na Wiśle w Siarzewie w województwie kujawsko-pomorskim powstanie stopień wodny. Jest to inwestycja ze wszech miar pożądana zarówno przez mieszkańców powiatu aleksandrowskiego jak i lokalnych przedsiębiorców. Niestety jej realizacja spotkała się z krytyką części organizacji ekologicznych. Instytut Gospodarki Rolnej pragnie potępić wszelkie próby blokowania realizacji tej istotnej inicjatywy.
Tymczasem stopień wodny w Siarzewie może stanowić remedium na problemy powodziowe i retencyjne województwa kujawsko-pomorskiego na najważniejszej z gospodarczego punktu widzenia polskiej rzece. Realizacja inwestycji będzie miała zatem kluczowe znaczenie w walce z wciąż powracającym w Polsce problemem suszy rolniczej.
Co szczególnie istotne zbiornik będzie utworzony w ramach naturalnego koryta Wisły, a wały ochronią mienie mieszkańców gmin położonych nad Wisłą. Elektrownia, wykorzystująca spiętrzoną wodę, wpisując się w Zielony Ład, będzie produkować 80 MW czystej energii.
Budowa stopnia wodnego w Siarzewie spowoduje redukcję kosztów ponoszonych przez samorządy w wyniku zagrożeń powodziowych oraz przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej i transportu oraz wzrostu dochodów państwa.
Co więcej, mimo sprzeciwu aktywistów ekologicznych, inwestycja cieszy się szerokim poparciem. W samym powiecie aleksandrowskim, w którym jest położone Siarzewo, zebrano ponad 100 tys. podpisów w tej kwestii.
Reasumując, Instytut Gospodarki Rolnej jest zdania, że stopień wodny w Siarzewie przyniesie liczne korzyści – zarówno społeczne jak i gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa regionu. Znacznie zwiększy on także poziom stabilności hydrologicznej województwa kujawsko-pomorskiego.

swiatrolnika.info 2022