Talk icon

ARCHIWUM IGR

26-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Instytut Gospodarki Rolnej negatywnie ocenia strategię „bioróżnorodności” w rolnictwie oraz polityki „od pola do stołu” (Farm to Fork)

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej negatywnie ocenia strategię „bioróżnorodności” w rolnictwie oraz polityki „od pola do stołu” (Farm to Fork).

Wspólne Centrum Badawcze opublikowało raport na temat wpływu czterech wybranych celów działań Komisji Europejskiej. Skutkiem niniejszej strategii będzie bezprecedensowe zmniejszenie zdolności produkcyjnej w Unii Europejskiej oraz znaczne obniżenie dochodów europejskich rolników. Rezultatem działań podejmowanych przez KE będzie przenoszenie produkcji poza obszar Starego Kontynentu, co w istotny sposób odbije się na sytuacji gospodarczej Europy.

Zauważyć należy, że od ponad roku wszystkie główne podmioty reprezentujące w Brukseli sektor rolny wzywają do przeprowadzenia oceny wpływu strategii „od pola do stołu” jednak apele te spotykają się z milczeniem Komisji Europejskiej. Ocena ta została opublikowana w sierpniu, w środku lata, przy minimalnym poziomie komunikacji pomiędzy urzędnikami unijnymi a branżą rolną. Autorzy analizy podkreślają też, że dokument nie jest jest kompleksową oceną gdyż niektóre cele nie zostały uwzględnione lub zostały uwzględnione jedynie częściowo, a zastosowany model ma pewne ograniczenia w ocenie złożonych skutków omawianych celów. Instytut Gospodarki Rolnej apeluje do autorów by powstał również pełna, wyczerpująca analiza skutków Farm to Fork. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w rzeczywistości wnioski przedstawione w raporcie idą w tym samym kierunku, co wnioski większości badań przeprowadzonych na ten temat.

Instytut Gospodarki Rolnej, podobnie jak czołowe organizacje branżowe (m.in. Copa i Cogeca) podzielają opinię autorów na temat wpływu strategii „od pola do stołu” na europejskie rolnictwo. Nie sposób nie odnotować spadków produkcji w wielu sektorach rolnictwa, w niektórych przypadkach sięgających nawet 15% w niektórych sektorach hodowlanych. Dodatkowo podkreślić należy, że ceny produkcji wzrosły o ok. 10% netto, co negatywnie wpływa na dochody większości rolników.

Zauważyć należy także, że podjęte w ramach Farm to Fork działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych odnoszą jedynie pozorne sukcesy – istotnie, emisja ta w Unii Europejskiej spadnie do 2030 roku o 28,4%, jednak jednocześnie ponad połowa redukcji zostanie zastąpiona przez wzrost emisji gazów cieplarnianych w krajach trzecich.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej wnioski z niniejszego raportu powinny ożywić debatę na temat skutków działań Komisji Europejskiej w obszarze rolnictwa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że walka ze skutkami globalnego ocieplenia jest niezbędna, gdyż jego rezultaty są odczuwalne także na wsi, jednak droga zaproponowana przez brukselskich eurokratów nie odnosi zamierzonych skutków w zakresie ochrony klimatu na Ziemi, natomiast jest rujnująca dla europejskiej gospodarki, a w szczególności europejskiej wsi.

swiatrolnika.info 2022