Talk icon

ARCHIWUM IGR

26-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie potencjalnego zagrożenia embargiem na produkty rolno – spożywcze z Polski do Chińskiej Republiki Ludowej

Brak grafiki

Warszawa, 4 listopada 2021 r.

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie potencjalnego zagrożenia embargiem na produkty rolno – spożywcze z Polski do Chińskiej Republiki Ludowej.

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie wyrazić daleko idące obawy względem potencjalnych konsekwencji jakie dla rodzimego sektora produkcji rolnej nieść ze sobą może projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeńtwa.
Polscy rolnicy, których Instytut Gospodarki Rolnej ma zaszczyt i obowiązek reprezentować, wskazują na liczne przepisy ww. projektu mające dyskryminować chińskie przedsiębiorstwa sektora teleinformatycznego prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polski, co może – w opinii krajowych rolników – przełożyć się na wprowadzenie daleko idących restrykcji ze strony chińskich władz. Najistotniejszą z nich może być zamknięcie chińskiego rynku na niektóre towary z Polski.
Pragniemy uczulić, że wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zdarzało się, że nieprzemyślana polityka międzynarodowa doprowadzała do wprowadzania embargo na nasze produkty w wielu krajach.
Instytut Gospodarki Rolnej pragnie podkreślić jak istotny dla polskich rolników jest rynek Państwa Środka. W samym tylko roku 2020 eksport mleka i jego przetworów do Chin zwiększył się aż o 70 proc. Do Chin powędrowało polskie mleko, sery, serwatka i wiele innych produktów, które – ze względu na korzystny na tle globalnej konkurencji stosunek jakości do ceny – zyskały aprobatę chińskich konsumentów. To właśnie ta grupa towarowa odgrywa najbardziej istotne znaczenie w eksporcie rodzimych artykułów rolno-spożywczych do Chin z wynikiem na poziomie 39 proc. ogółu eksportu do tego kraju. Już w najbliższych miesiącach planowane są kolejne misje gospodarcze, których celem jest zwiększenie rozpoznawalności polskiego mleka w rejonach, w których nie jest ono jeszcze znane. Perspektywiczną grupą względem eksportu do Chin są także produkty mączne oraz pasze pochodzenia mlecznego, w sprawie których resort rolnictwa ogłosił osiągnięcie porozumienia z Generalną Administracją Celną Chin. Na ożywienie relacji handlowych wciąż liczą także producenci słodyczy i jabłek. Coraz większe znaczenie Chiny odgrywają dla silnego polskiego sektora produkcji drobiarskiej, a skuteczne polsko-chińskie negocjacje już w najbliższym czasie doprowadzą do uczynienia Polski globalnym centrum handlu skórami zwierząt futerkowych.
Polscy rolnicy obawiają się, że dyskryminacyjna polityka w zakresie kształtowania bezpieczeństwa cybernetycznego może negatywnie oddziaływać na inne sektory – w tym na polskie rolnictwo, dla którego Chin są w dobie pandemii koronawirusa nieocenionym partnerem handlowym. Wszelkie działania odwetowe ze strony chińskich władz są dla rolników niepożądane. Polscy hodowcy zwierząt i przedstawiciele sektora upraw, ale także rodzimi przetwórcy i przedstawiciele szerokiej grupy pozostałych przedsiębiorców obawiają się podzielenia losu firm z Australii czy USA, czyli państw objętych w ostatnich latach chińskimi restrykcjami.
Chińscy kontrahenci, będący kluczowymi partnerami handlowymi polskich rolników, już dziś wykazują daleko idące obawy względem nawiązywania współpracy gospodarczej z krajowymi przedsiębiorstwami rolnymi, wskazując na potencjalny brak stabilności relacji handlowych między naszymi państwami, który wynikać ma wprost z decyzji polskich władz dotyczących kształtowania rynku teleinformatycznego. Osłabienie pozycji polskich eksporterów bez wahania wykorzystają rynkowi konkurenci z innych państw.

swiatrolnika.info 2023